Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych - wykład - strona 1 Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych - wykład - strona 2 Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych
Znajomość wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych jest niezbędna projektan­towi zapór do zaprojektowania budowli statecznej na poślizg. Poślizg taki może nastąpić poprzez ścięcie w kontakcie betonu ze skałą, ścięcie samego masywu pod zaporą lub przesunięcie się całego bloku skalnego po naturalnym pęknięciu, uskoku itp. Bardzo ważna też jest znajomość wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych przy obliczaniu stateczności skarp, wykopów w skałach, stateczności zboczy i nośności fundamentów posadowionych na skałach. Badania wytrzymałości na ścinanie wykonuje się w warunkach in situ metodą bezpośredniego ścinania i trójosiowego ściskania.
Ścinanie bezpośrednie. Stanowisko do badań należy lokalizować na podstawie wcześniejszego rozpoznania geologicznego w taki sposób, aby wyniki badań były reprezentatywne dla określonego rejonu.
W przypadku masywów skalnych lokalizacja stanowiska powinna być dokonana w taki sposób, by umożliwiła ścinanie bloków wzdłuż tych spękań, które w sposób zasadniczy wpływają na osłabienie ich wytrzymałości. Bloki skalne muszą być ścinane w przewidywa­nym kierunku działania naprężeń ściskających, wywołanych projektowaną budowlą. Układ sił obciążających powinien być zbliżony do tego, jaki będzie panował po wybudowaniu obiektu. Badania wykonuje się w wyrobiskach górniczych (chodniki, sztolnie) wykonywa­nych dla rozpoznania geologicznego.
Badania ścinania bezpośredniego w warunkach in situ polegają na ścięciu na jednym stanowisku badań minimum czterech bloków skalnych, wzdłuż wymuszonej powierzchni ścięcia przy różnych składowych naprężenia normalnego. Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż kontaktu beton-skała określa się na tym samym stanowisku. Bloki betonowe wykonuje się w miejscu ściętych bloków skalnych. Badanie wykonuje się w sposób analogiczny jak przy blokach skalnych. Bloki do badań należy wykonać o wymiarach w planie 1 x 1 m i wysokości 0,5 m [99]. Po wycięciu bloków należy je obetonować w opaskach stalowych. Do wytworzenia betonu należy stosować cement portlandzki wysokich marek lub cement szybkotwardniejący. Okres twardnienia betonu powinien wynosić 28 dni, a w przypadku stosowania cementu szybkotwardniejącego minimum 7 dni.
Ścinanie wykonuje się przy zastosowaniu urządzenia podanego na rys. 8.7 [29]. Prz) każdym stopniu obciążenia pionowego blok skalny poddaje się konsolidacji. Po zakoń­czeniu konsolidacji wykonuje się ścinanie bloku. Naprężenie ścinające należy zwiększać stopniami co ok. 50-100 kPa. Każdy stopień naprężenia należy utrzymać przez 20 minut. Odczyty należy wykonywać na wszystkich czujnikach pomiaru przemieszczeń w pierw­szej, piątej, dziesiątej, piętnastej i dwudziestej minucie dla każdego utrzymywanego naprężenia ścinającego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz