Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych - wykład - strona 1 Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ć wiczenie I: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH Cel ćwiczenia Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budowlanymi materiałami termoizolacyjnymi oraz z metodyką badania właściwości tych materiałów takich jak parametry geometryczne oraz niektóre właściwości fizyczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.
Przebieg ćwiczenia 1. Ogólna charakterystyka materiałów termoizolacyjnych obecnych na rynku: - rodzaje materiałów; przykłady zastosowania; ogólne metody wytwarzania
2. Badanie właściwości styropianu i wełny szklanej
- badanie parametrów geometrycznych płyty styropianowej i płyty z wełny szklanej
- badanie oporu cieplnego metodą liniowej sony cieplnej
- oznaczenie gęstości pozornej
3. Badanie właściwości wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego - badanie: parametrów geometrycznych bloczka z betonu komórkowego (cały bloczek lub płytka), gęstości objętościowej (30 próbek 100×100×100mm), wytrzymałości na ściskanie (6 próbek 100×100×100mm), podciągania kapilarnego (3 próbki 100×100×100mm), oporu cieplnego, wytrzymałości na ściskanie sklerometrem ABA, - obliczenie wytrzymałości gwarantowanej, jednorodność gęstości betonu, porównanie wyniki badania wytrzymałości metodą niszczącą i nieniszczącą, - zapoznać się z metodyką przeprowadzania badań długoterminowych: mrozoodporności, nasiąkliwości, wilgotności, skurczu i przewodzenia pary wodnej, - opracowanie wyników i porównanie z wymaganiami normowymi. Warunki zalicz enia 1. Pozytywna ocena z krótkiego projektu zaliczeniowego, po którego temat należy się zgłosić do prowadzącego przed zajęciami.
2. Aktywność na zajęciach.
3. Zaliczenie zajęć w rozmowie z prowadzącym.
Literatura 1. Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M.: Technologia betonu. Metody badań. Kraków, UWND AGH 2000 2.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. (red. Małolepszy J.): Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Wydanie drugie Kraków, UWND AGH 2008 3. Jatymowicz H., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G.: Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Warszawa, Arkady 1980 4. Grudziński F.: Procesy cieplne w technologii betonów. Warszawa, PWN 1976 Normy − PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego − PN-EN 679:1998 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu

(…)

… Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.
− PN-B-19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA
− PN EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja"
− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja, − PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.
Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych
TECHNOLOGIA CERAMIKI BUDOWLANEJ I MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH studia stacjonarne - I stopień - IV rok - semestr 7
Strona 1 z 2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz