Badanie przerzutnika Schmitta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie przerzutnika Schmitta - strona 1 Badanie przerzutnika Schmitta - strona 2 Badanie przerzutnika Schmitta - strona 3

Fragment notatki:

Badanie przerzutnika Schmitta 1.Wstęp teoretyczny.
Tranzystorowy układ Schmitta.
Jednym z podstawowych czynnych układów techniki cyfrowej jest przerzutnik ,zwany też układem dwustanowym (ang. Flip-flop) lub multiwibratorem bistabilnym. Podstawą pracy przerzutnika jest pozostawanie stabilne w jednym z dwóch uprzednio określonych stanów. Przejście z jednego z tych stanów do drugiego odbywa się tylko przy doprowadzeniu do wejścia przerzutnika impulsu zwanego startowym lub wyzwalającym.
Przedstawiony wyżej schemat tranzystorowego układu Schmitta jest układem ze sprzężeniem emiterowym, w którym stan przewodzenia i zablokowania dla każdego tranzystora zależy od wartości napięcia wejściowego U1 oraz od tego, w jakim stanie układ znajdował się uprzednio. Jeśli napięcie U1 jest dostatecznie małe, tranzystor T1 jest zablokowany, a tranzystor T2 przewodzi wskutek ujemnej polaryzacji bazy prądem z kolektora T1. Wskutek przewodzenia tranzystora T2 na oporze R e wytwarza się napięcie U E2 , utrzymując tranzystor T1 w stanie zablokowania. Przerzut w drugi stan równowagi układu następuje wtedy, gdy wskutek zmiany napięcia U1 ujemne napięcie na bazie tranzystora T1 staje się większe niż napięcie U E2 , a wtedy tranzystor T1 zaczyna przewodzić. Wzrost napięcia na kolektorze tranzystora T1 wywołuje częściowe zablokowanie tranzystora T2, wskutek czego maleje napięcie na oporze R e . Ta zmiana napięcia na oporze R e wprowadza tranzystor T1 w stan silniejszego przewodzenia i ostatecznym wynikiem tego procesu regeneracyjnego jest zablokowanie tranzystora T2 i ustalenie na jego kolektorze napięcia bliskiego napięciu -U CC .W czasie zablokowania tranzystora T2, tranzystor T1 przewodzi i pracuje jako wtórnik emiterowy, tzn. napięcie U E odtwarza w przybliżeniu kształt napięcia wejściowego.
Układ pomiarowy charakterystyki wejściowej przerzutnika Schmitta
W celu wyznaczenia charakterystyki wejściowej przerzutnika Schmitta należy na bazę tranzystora T1 podawać ujemne napięcie z zasilacza poprzez rezystor dekadowy i miliamperomierz prądu stałego. Zwiększając napięcie na zasilaczu od 0V do 20V mierzyć wartość napięcia i prądu na wejściu przerzutnika Schmitta. 2. Wyniki pomiarów
R [K
U prz U pow 0
1,7
1,2
5
1,7
1,4
10
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz