Przerzutnik Schmitta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przerzutnik Schmitta - strona 1 Przerzutnik Schmitta - strona 2 Przerzutnik Schmitta - strona 3

Fragment notatki:

Handkiewicz Andrzej. Notatka składa się z 6 stron.
1    PRZERZUTNIK SCHMITTA  Przerzutnik Schmitta  składa się z  dwóch inwerterów połączonych tak,  e sygnał wejściowy pierwszego  inwertera jest jednocześnie sygnałem  wyjściowym drugiego inwertera i na  odwrót.   Sygnał wyjściowy jest opóźniony w  stosunku do sygnału wejściowego.  W inwerterach połączonych w ten  sposób zachodzi zjawisko histerezy.  Napięcie progowe jest wy sze dla  rosnącego zbocza i ni sze dla zbocza  opadającego. Im bardziej strome  zbocza, tym pętla histerezy jest  szersza.                                INWERTER    Inwerter jest zbudowany z pary tranzystorów  komplementarnych. Jeśli  ( ) 2 SS DD out V V V − =  dla  0 = in V , to  inwertor nazywamy symetrycznym, gdy  Tp Tn V V − =  i  p n β β =   Równania napięć dla inwertera wyglądają następująco:  SS in GSn V V V − =     SS out DSn V V V − =   dla tranzystora nMOS  in DD SGp V V V − =     out DD SDp V V V − =    dla tranzystora pMOS                          2    Charakterystykę inwertora mo na podzielić na 5 obszarów (w zale ności od tego w jakim  stanie są oba tranzystory).  1.  ( ) sat SDp SDp Tn GSn Tn SS SS in V V V V V V V V , 0 , : , ≤ = + ∈   3.  ( ) sat SDp SDp sat DSn DSn Ln Lp in V V V V V V V , , , : , ∈     4.  ( ) sat DSn DSn Tp SGp Tp DD Ln in V V V V V V V V , , : , ≤ − + ∈   5.  ( ) sat DSn DSn Tn SGp DD Tp DD in V V V V V V V V , 0 , : , ≤ = − 0). Otwarty tranzystor MOS mo emy traktować jako zwarcie, w związku z tym wyjście  Vout zwarte jest do zasilania, Vout=VDD czyli stan wysoki (log. 1), co stanowi negację Vin. Gdy  na wejściu Vin pojawi się stan wysoki, wtedy tranzystor Mn przewodzi, czyli zawiera wyjście  Vout do masy. Vout=VSS, czyli stan niski (log.0) co stanowi negację Vin.    Charskterystyka przej

(…)

… mode. Gdy jest on to: 1)potencjal bramy jest staly gdy napiecie
wejsciowe się zmienia, 2)potencjal bramy się zmienia a napięcie wejściowe jest stale podczas
procesu przelaczania. W drugim przypadku efekty paso ytnicze mogą być znaczące. W trybie
on(dla rezystora), dajemy du e napięcie V(g)=V(DD)na brame. Na rosnacym zboczu
pozytywnego sygnału tranzystor jest w nie nasyconym stanie napięcie wyjściowe
… napięcia wejściowego która mo e być reprezentowana jako
logiczne”0”
ࢂࡵࡴ - najmniejsza wartość napięcia wejściowego która mo e być reprezentowana jako
logiczna”1”
ࢂࢀࢃ - napięcie progowe – jest definiowane jako punkt na charakterystyce przejściowej gdzie
ࢂࡵ࢔ ൌ ࢂࡻࢁࢀ . Oba tranzystory są nasycone w tym samym punkcie, więc ࡵࡰ࢔ ൌ ࡵࡰ࢖ .
TRANZYSTOR JAKO KLUCZ
Posiada dwa tryby: przewodzenie (nie- i nasycenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz