Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu  - strona 1 Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu  - strona 2 Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu  - strona 3

Fragment notatki:


Zadanie numer 13.1:
Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu cementowego
Cel: Wyznaczenie zależności między stężeniem kwasu a stopniem korozji betonu.
Badanie wpływu dwutlenku węgla na korozję betonu.
Podstawy teoretyczne:
Korozja betonu: samoistne procesy destrukcyjne zachodzące w materiale, prowadzące do pogorszenia jego cech użytkowych.
Kwasy są szczególnie niebezpieczne dla betonu:
Zarówno mocne (HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 ) jak i słabe (H 2 S) kwasy mineralne jak i kwasy organiczne reagują z wodorotlenkiem wapniowym.
a także z glinianami i krzemianami zawartymi w zaczynie cementowym
W wyniku tych reakcji powstają łatwo rozpuszczalne np. chlorki, które ulegają wyługowaniu z betonu. Proces ten powoduj obniżenie wytrzymałości betonu. Kwasy reagują również z węglanem wapniowym powstającym w wyniku karbonatyzacji betonu lub stanowiącym składnik kruszyw węglanowych.
Opis ćwiczenia:
1) zważono próbki betonu i umieszczono go w numerowanych zlewkach z kwasami:
HCl
1 - 193,7g 2%
2 - 230,7g 4%
3 - 169,8g 6%
CH 3 COOH
4 - 186,1g 2%
5 - 188,0g 4%
6 - 167,7g 6%
Zaobserwowano, że kawałki betonu reagują z kwasami co widać po wydzielających się pęcherzykach CO 2 2) Po 60 minutach wyjęto próbki i odsączono z kwasu. Następnie zważono kawałki betonu
1 - 192,5g
2 - 229,1g
3 - 167,0g
4 - 185,8g
5 - 187,4g
6 - 167,0g
3) Obliczono ubytek masy:
1 - 1,2g
2 - 1,6g
3 - 2,0g
4 - 0,3g
5 - 0,6g
6 - 0,7g
4) Obliczono procentowy ubytek masy:
1 - 0,62%
2 - 0,,69%
3 - 1,1%
4 - 0,16%
5 - 0,32%
6 - 0,41%
(Niedokładności w pomiarach mogą być wynikiem wielokrotnym użyciem próbki betonu do badania)
Część 2.
W pierwsze kolbie zachodzi reakcja:
Powstały CO 2 przechodzi przez rurkę do drugiej kolby i zachodzą reakcje:
Powstały węglan wapniowy CaCO 3 przechodzi w łatwo rozpuszczalny wodorowęglan w reakcji:
Obserwacje:


(…)

… reakcja:
Powstały CO2 przechodzi przez rurkę do drugiej kolby i zachodzą reakcje:
Powstały węglan wapniowy CaCO3 przechodzi w łatwo rozpuszczalny wodorowęglan w reakcji:
Obserwacje:
- w pierwszej kolbie zaobserwowano pianę na powierzchni kwasu
- w drugiej kolbie woda destylowana zmętniała i zauważono bąbelki na jej powierzchni
- po zaaplikowaniu drugiej dawki HCl woda stała się klarowna
Wnioski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz