Badanie płaskiego stanu naprężenia - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie płaskiego stanu naprężenia - sprawozdanie - strona 1 Badanie płaskiego stanu naprężenia - sprawozdanie - strona 2 Badanie płaskiego stanu naprężenia - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymało ci Materiałów
Laboratorium Wytrzymało ci Materiałów
Imi i Nazwisko ................................................
Wydział ............................................................
Rok ..............................
Grupa ......................
Data wiczenia .................................................
WICZENIE 11
BADANIE PŁASKIEGO STANU NAPR
E METOD ELASTOOPTYCZN
1. Wyznaczenie stałej modelowej K
1.1 Schemat obci enia modelu, wzory oblicze
P=
Q ( L1 + L2 )
[N ] ;
L1
σ max =
3P ⋅ c
[MPa] ;
a0 ⋅ b02
K=
σ max
mmax
[MPa]
1
1.2 Wyznaczenie stałej modelowej
Tabela pomiarów
C
mm
l
mm
L1
mm
L2
mm
a0
mm
2. Wyznaczenie współczynnika kształtu
b0
mm
Q
N
P
N
max.
mmax

MPa
K
MPa
k
2.1 Schemat obci enia modeli i wzory do oblicze
a) płaski model rozci gany
def
αK =
mmax
mn
Tabela pomiarowa dla próbki 1
B
b
r
mm
mm
mm
;
mo

mn = m0 ⋅
mmax

mn

B
b
k

Tabela pomiarowa dla próbki 2
B
mm
b
mm
mo

mmax

mn

k

b) płaski model zginany
2
H
mn = m0 ⋅
h
Tabela pomiarowa dla próbki 2
H
h
r
mm
mm
mm
m0

2
mmax

mn

K

3. Analiza płaskiego stanu napr enia
Obraz izoklin, izochrom i trajektorii napr e głównych w tarczy, rysunek zbiorczy
x
3
Rozkład napr e na wybranej ci ciwie wykonujemy przy pomocy programu „Dypel” udost pnionego
w laboratorium
4. Wykresy, obliczenia i wnioski
4
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz