Badanie obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej brykieciarki walcowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej brykieciarki walcowej - strona 1 Badanie obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej brykieciarki walcowej - strona 2 Badanie obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej brykieciarki walcowej - strona 3

Fragment notatki:

Uczelnia Sprawozdanie Wykonał: Piotr Lamot
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
TEMAT:
Badanie obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej brykieciarki walcowej
Sprawdził: Dr inż. Paweł Gara
Data: 16.04.2007
1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów procesu brykietowania takich jak moc na realizację procesu, moment skręcający na wale, nacisk jednostkowy we wgłębieniu formującym.
2. Schemat prasy LPW 450: Opis:
1 - silnik elektryczny asynchroniczny napędu głównego, 2 - przekładnia pasowa, 3 - przekładnia bezstopniowa, 4 - sprzęgło podatne, 5 - klatka walców zębatych, 6 - sprzęgło cierne, 7 - sprzęgło Oldhama, 8 - rama, 9 - walec formujący nieprzesuwny, 10 - walec formujący przesuwny, 11 - siłowniki nurniko we, 12 - element sprężysty lub dystansowy, 13 - silnik elektryczny asynchroniczny napędu zasilacza ślimakowego, 14 - przekładnia pasowa, 15 - przekładnia ślimakowa, 16 - ślimak roboczy, 17 - pompa, 18 - silnik elektryczny, 19 - filtr ssawny, 20 - filtr wl ewowy, 21 - zawór zwrotny, 22 - zawór przelewowy, 23 - zawór zamykający, 24 - akumulator gazowy, 25 -układ regulacji ciśnienia, 26 - kostka montażowa, 27 - kostka łącząca, 28 - manometr, 29 - tor pomiarowy prędkości obrotowej ślimaka, 30 - tor pomiarowy prędkości obrotowej wału wejściowego klatki zębatej, 31 - tor pomiarowy momentu skręcającego na wale przesuwnego walca formującego, 32 -tor pomiarowy momentu skręcającego na wale ślimaka, 33 - tor pomiarowy siły obciążającej element dystansowy, 34 - tor pomiarowy siły docisku walca przesuwnego, 35 - tor pomiarowy siły poosiowej na wale ślimaka, 36 - tor pomiarowy nacisku we wgłębieniu formującym, 37, 38 - czujnik drgań, 39 - tor pomiarowy przemieszczenia walca przesuwnego, 40 - wzmacniacz pomiarowy MGT-23 2, 41 - wzmacniacz pomiarowy KMN-602, 42 - wzmacniacz pomiarowy PE102, 43 - urządzenie pomiarowe Siglab, 44 - rejestrator, 45 - komputer PC/AT 3. Opis przebiegu eksperymentu: Materiałem użytym w procesie jest wodorotlenek wapnia o wzorze chemicznym CaOH. Dobrany materiał o masie 4 kg mieszamy z wodą stanowiącą 17,5% masy materiału. Proces ten odbywa się w mieszarce Z i trwa od 20 do 30 minut. Następnie tak przygotowany związek jest podawany do prasy. Wsypujemy go do zasobnika następnie trafia on pomiędzy pierścienie formujące o formie w kształcie siodła, następuje formowanie materiału i otrzymujemy białe brykiety o niewielkiej masie i mdłym zapachu. W trakcie tego procesu następuje odczyt prędkości obwodowej walców, szczeliny pomiędzy walcami za pomocą czujnika indukcyjnego, maksymalnego nacisku jednostkowego za pomocą sworznia z kulistą końcówką który umieszcza się wewnątrz walca (na obwodzie wystaje tylko końcówka niekulista) a do kulistego zakończenia jest podłączony czujnik który mierzy nacisk i maksym

(…)

… naklejonych na wał które posiadają własny układ zasilania. Są one połączone z anteną która wysyła sygnał do odbiornika UKF. Sygnał elektryczny z tegoż odbiornika jest przesyłany do wzmacniacza. Następnie trafia on do komputera gdzie możemy obserwować na podstawie wykresów zmiany momentu w czasie. Program odczytujący i zapisujący te dane nosi nazwę Labview. Proces ten można przedstawić za pomocą schematu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz