Badanie kinetyki reakcji między jonami- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie kinetyki reakcji między jonami- ćwiczenia - strona 1 Badanie kinetyki reakcji między jonami- ćwiczenia - strona 2 Badanie kinetyki reakcji między jonami- ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Badanie kinetyki reakcji między jonami IO3- i I-
___________________________________________________________________________________________________________________
KINETYKA REAKCJI MIĘDZY JONAMI IO3- i I-
1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie rzędu, stałej szybkości oraz określenie
mechanizmu reakcji:
IO3 + 5I +6H  3I2 + 3H2O
-
-
+
poprzez wyznaczenie równania kinetycznego:

d IO3 
n
p
 m

 k  IO3   I    H  
dt
2. Metodyka pomiarów. Rząd reakcji jest określony przez mechanizm reakcji. Jednakże
przyjęcie różnych mechanizmów może prowadzić do takich samych równań kinetycznych. Do
oznaczania rzędu reakcji w odniesieniu do danej substancji stosuje się metodę polegającą na
określeniu początkowej szybkości reakcji w funkcji stężenia odpowiednich jonów dla
dostatecznej liczby kombinacji początkowych stężeń różnych reagentów.
Doświadczenie prowadzi się w ten sposób, że zmienia się niezależnie od siebie początkowe
stężenia jonów IO3-, I-, H+ i mierzy się czas potrzebny do przereagowania zawsze tej samej
niewielkiej ilości jodanu. Na początku doświadczenia dodaje się określoną ilość czynnika
redukującego i nie reagującego z jodanem (Na2S2O3), który redukuje powstający w reakcji jod
równie szybko, jak się on tworzy. Gdy tiosiarczan sodowy zużyje się całkowicie, pojawia się
wolny jod, który zabarwia na niebiesko dodaną uprzednio skrobię.
Początkowa szybkość zmiany stężenia jodanu w każdej próbie jest ilorazem liczby moli
przereagowanego jodanu do czasu pojawienia się niebieskiego zabarwienia skrobi.
Znając początkowe szybkości voi dla serii pomiarów i dla wyjściowych stężeń jodku
voi  k  I   i , gdy stężenia jodanu i jonu wodorowego są stałe, można wyznaczyć m z relacji
m
I   i
voi

voi1  I   m
i1
m
analogicznie wyznacza się rzędy reakcji w stosunku do pozostałych reagentów.
1
Badanie kinetyki reakcji między jonami IO3- i I-
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Wykaz sprzętu i odczynników
I. Sprzęt:
1. naczynie z płaszczem termostatującym (1 szt)
2. mieszadło magnetyczne (1 szt), element mieszający (1 szt)
3. stoper (1 szt)
4. zlewka 250 cm3 (12 szt)
5. zlewka 25 cm3 (2 szt)
6. biureta 25 cm3 (3 szt)
7. biureta 50 cm3 (2 szt)
8. ultratermostat
8. pipeta 10 cm3 (1 szt)
9. lejek (2 szt)
II. Odczynniki
1. KIO3 (0,1 M)
2. KI (0,2 M)
3. Na2S2O3 (0,01 M)
4. Bufor A (kwas octowy + octan sodowy) pH = 5,16
5. Bufor B (kwas octowy + octan sodowy) pH = 4,90
6. skrobia
4. Wykonanie ćwiczenia
1) Uruchomić ultratermostat, ustalić temperaturę zadaną przez prowadzącego.
2) Do zlewki z nr 1A (niebieskie oznaczenie) odmierzyć kolejno za pomocą biuret: 5 cm3
roztworu KIO3, 55 cm3 buforu A i 5 cm3 roztworu skrobi.
3) Sporządzony roztwór umieścić w naczyniu z płaszczem termostatującym, delikatnie
wrzucić element mieszający, włączyć mieszadło magnetyczne, wyregulować obroty i
termostatować przez ok. 10 min.
4) Do zlewki z nr 1B (czerwone ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz