Badanie drgań wymuszonych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR. 6
Temat: Badanie drgań wymuszonych.
1. Przebieg ćwiczenia
a) Wyznaczenie częstości własnej drgań tarczy. Przy wyłączonym prądzie hamowania oraz wyłączonym silniczku wymuszającym drgania należy wyznaczyć częstość własną 0 dla trzech różnych wychyleń 0(4,7,11) początkowych w następujący sposób:
- pięć razy zmierzyć czas t pięciu wahnięć {n} dla jednego wychylenia,
- pomiar powtórzyć dla dwóch pozostałych wychyleń,
- obliczyć dla każdego czasu okres drgań T ze wzoru,
,
- obliczyć średni okres drgań Tśr
,
- obliczyć 0
b) Wyznaczenie współczynnika tłumienia  logarytmicznego dekrementu tłumienia  (drgań swobodnych). - współczynnik tłumienia wyznaczono korzystając z wykresu 1 zależności amplitudy drgań od czasu, który uzyskano mierząc czas wykonywania n drgań oraz ich amplitudę po n drganiach. Następnie z wykresu odczytano wartość czasu relaksacji  (czas po którym amplituda zmniejszyła się e razy, gdzie e jest granicą pewnego ciągu, e  2,7182818285), następnie obliczono wartość - logarytmiczny dekrement tłumienia obliczono na podstawie zależności:
T - okres drgań,
N - liczba drgań po których amplituda zmalała e razy,
c) Pomiar drgań tłumionych.
Drgania tłumione otrzymuje się z chwilą włączenia układu hamującego poprzez doprowadzenie do niego prądu. Drgania tłumione zostały zbadane dla trzech różnych natężeń Ih (0,20A;0,40A;0,60A) prądu hamującego przy wychyleniu początkowym 0 = 10,0.
d) Cechowanie obrotów silniczka.
Aby stwierdzić czy prędkość kątowa  silniczka zależy od natężenia prądu hamującego cechowanie przeprowadzono przy trzech różnych wartościach Ih (0,20A;0,40A;0,60A). Dla każdego Ih zmierzono czas t dziesięciu obrotów tarczy silniczka przy czterech różnych ustawieniach potencjometrów D na obudowie silniczka.
e) Pomiar zjawiska rezonansu.
Do pomiaru zjawiska rezonansu wykorzystano trzy różne natężenia prądu hamującego Ih (0,20A;0,40A;0,60A) i siłę wymuszającą pochodzącą z silniczka.
Częstości rezonansowe wyznaczono z wykresu Prez dla których amplituda drgań osiąga maksimum. Następnie na podstawie wykonanego poprzednio cechowania obrotów silniczka przy użyciu metody regresji liniowej posługując się programem komputerowym Microsoft Excel, przeliczono wartość P na rad/s i w ten sposób wyznaczono częstość rezonansową rez. 2. Tabele z pomiarami i wynikami
- wyznaczenie częstości własnej drgań tarczy n =5 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz