Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych - wykład - strona 1 Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych - wykład - strona 2 Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych
Najczęściej stosowaną metodą jest pobieranie rdzeni wierconych. Operację tę wykonuje się przy pomocy świdrów o specjalnych końcówkach pokazanych na rys. 10.1. Dla większości przypadków wystarcza średnica rdzenia wierconego od 5 do 10 mm. Prędkość i sposób wiercenia wymagają doświadczenia. Najprostszy­mi wiertłami o cienkich ścianach odwiertu są tzw. wiertła przyrostowe, które mają najczęściej średnicę 5 mm. Stosowane są również wiertła rdzeniowe i frezy czopo­we o średnicy od 8 do 25 mm.
Do badań wytrzymałościowych w celu uzyskania dobrej korelacji w stosunku do wytrzymałości na małych prostopadłościennych kostkach powinno się pobierać rdzenie wiercone o średnicy 15 mm.
Rdzenie wiercone (również wióry) umożliwiają:
• ocenę wzrokową stanu drewna, uszkodzeń, udział drewna późnego,
• zapach,
• wilgotność drewna, również we wnętrzu,
• gęstość pozorną,
• wytrzymałość,
• głębokość wnikania środków ochrony drewna lub agresywnych mediów,
• usłojenie i na jego podstawie określenie wieku drewna.
Dodatkowe informacje można uzyskać badając trasę wierceń, a w szczególno­ści ścian otworu Wiertniczego. Umożliwione jest przeprowadźcie:
• badań endoskopowych,
• określenie wilgotności drewna.
Rdzenie wiercone układa się między płyty dociskane z wyokrągleniami i ściska się wzdłuż ich włókien (rys. 10.2). Wyniki wielu przeprowadź u : badań wytrzy­małościowych rdzeni wierconych i porównanie ich z pobranymi z tego samego ele­mentu próbek prostopadłościennych wykazały, że współczynniki przeliczeniowe
z próbki o przekroją kołowym na próbkę o przekroju kostkowym wynoszą:
• dla świ "ku około 1,0,
• dla sosny od 0,8 do 1,1.
Oznacza to, że poszukiwana wytrzymałość kostkowa wynosi
Rząd wielkości wytrzymałości otrzymywanej doświadczalnie dla obydwu ro­dzajów próbek jest więc podobn) ' orniast granice pro,, i • i, są naj­częściej nieco mniejsze dla próbek w ierconych.
Zaleca się, aby badania na ściskanie na. rdzeniach wierconych prowadzone za­zwyczaj na małej liczbie próbek, obejmowały badania na ściskanie wzdłuż włókien, gdyż wówczas występują mniejsze rozrzuty niż przy ściskaniu prostopadłym do włókien.
Przy badaniach na ściskanie mogą być także stosowane rdzenie o średnicy 10 mm, jeśli pobrano próbki w stanie nieuszkodzonym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz