Badania właściwości cieplnych tworzyw sztucznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 6265
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania właściwości cieplnych tworzyw sztucznych - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie laboratoriów zawiera takie informacje, jak: wstęp teoretyczny, przewodnictwo cieplne, metoda Martensa, oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata, charakterystyka badanego tworzywa oraz wnioski

Dodatkowo notatka opatrzona jest wzorami, schematami oraz tabelami.

Notatka z przedmiotu tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

LABOLATORIUM Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Grupa
Nr ćwiczenia
Data
Politechnika
Świętokrzyska
101I
03
24,03,2011
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
Wykonali
Ocena
Data
Podpis
WSTĘP TEORETYCZNY
Własności termiczne tworzyw sztucznych z punktu widzenia wykorzystania praktycznego można scharakteryzować za pomocą trzech czynników:
Przewodnictwa cieplnego
Rozszerzalności cieplnej
Odporności cieplnej
Przewodnictwo cieplne charakteryzowane bywa na ogół poprzez współczynnik przewodności cieplnej Współczynnik ten dla materiałów niepodlegających żadnym reakcjom w podwyższonej temperaturze można wyznaczyć z zależności: Dla kontroli jakości i ustalania warunków dostawy surowców oraz półproduktów z tworzyw sztucznych w postaci płyt, arkuszy, itp. Stosowane są takie metody badań wytrzymałości cieplnej jak metoda Martensa i metoda Vicata.
Metoda Martensa oznaczania temperatury ugięcia polega na oznaczeniu temperatury, w której pod wpływem standardowego obciążenia występują z góry założone odkształcenia. Stosuje się ją do tworzyw o wyższych wskaźnikach wytrzymałościowych, czyli do określania odporności cieplnej tworzyw termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych.
Przyrząd do pomiarów metodą Martensa składa się z uchwytów służących zamocowaniu próbek, prętów z obciążnikami do obciążenia próbek odpowiednim momentem zginającym, oraz części sygnalizacyjnej, która informuje o odpowiednim wygięciu się próbki. Do podstawy uchwytu próbki doprowadzony jest sygnał elektryczny który poprzez wskaźnik wygięcia jest doprowadzony do zacisków na każdym uchwycie próbki i dalej do sygnalizatora. SCHEMAT URZĄDZENIA DO ZAMOCOWANIA I OBCIĄŻANIA PRÓBKI
1-próbka, 2- uchwyt dolny, 3- uchwyt górny, 4- dźwignia z urządzeniem wskazującym, 5- obciążnik przesuwny.
Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata - badanie to nazywa się również oznaczeniem temperatury mięknienia. Zasada metody polega na określeniu temperatury, w której stalowa igła o określonej powierzchni przekroju pod stałym obciążeniem zagłębi się na głębokość 1 mm, przy stałym wzroście temperatury.
Aparat Vicata zaopatrzony jest w termostat sprzężony z zegarem i termoregulatorem tak, aby temperatura wewnątrz szafki podnosiła się w trakcie badania z szybkością 50°C/h.

(…)

… o tym, że próbka ugięła się o 6 mm.
POMIARY :
Lp.
Próbka 1 (szara)
Próbka 2
(żółta)
Próbka 3
(seledynowa)
Temp. Ugięcia o 6 mm 140 60 115 CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TWORZYWA:
Żywica epoksydowa - rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.
Składnikami żywic epoksydowych są zwykle polifenole, rzadziej poliglikowe oraz epichlorydyna lub oligomery posiadające na końcu urupowania epoksydowe. WNIOSKI:
Do badania w piecu Martena wykorzystywaliśmy 3 rodzaje próbek: dwa kompozyty i żywice epoksydową. Każda z próbek miała inny skład w wyniku czego próbki cechowały się różnymi właściwościami. Pod wpływem danej temperatury próbki różnie na nią oddziaływały. Każda z próbek ugięła się o 6mm w różnej temp. Pierwsza wygięła się próbka nr.2, czyli żywica epoksydowa(Ep) przy temp. 600C , następna była próbka nr1 , czyli kompozyt szary(Ep-1) w temp. 1150. Ostania była próbka nr3 , czyli kompozyt seledynowy(Ep-3) wtemp.1400. Z tego wynika, że najbardziej odporna na temp. Była próbka kompozytu seledynowego, a najmniej żywica epoksydowa. Głównym wnioskiem z badania…
… jest to, że najbardziej wytrzymałym materiałem do prac w wysokich temp. Jest kompozyt 3. Średnia temp. Pomiarów wynosi 105 0C. Po badaniu próbek ich wygląd nie zmienił się znacząco. Próbki jedynie w małym stopniu odkształciły się od pionu. Kolor nie uległ zmianie, a właściwości chemiczne próbek nie byliśmy w stanie wyznaczyć, ponieważ nie dysponowaliśmy odpowiednimi przyrządami.
LA=240
LG 4
LH 1
5
GH 3
2
GG …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz