Badania techniczne materiałów z tworzyw sztucznych - notatki na wejściówkę

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania techniczne materiałów z tworzyw sztucznych - notatki na wejściówkę - strona 1 Badania techniczne materiałów z tworzyw sztucznych - notatki na wejściówkę - strona 2 Badania techniczne materiałów z tworzyw sztucznych - notatki na wejściówkę - strona 3

Fragment notatki:

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
Wyznaczanie gęstości pozornej


Używamy, co najmniej 5 próbek
Z wyrobu należy usunąć wszelkiego rodzaju okładziny i powłoki; gdy nie jest to możliwe masę okładziny i powłoki należy
uwzględnić w obliczeniach
o
Próbki powinny być klimatyzowane w temp. 23 +- 2 C i wilgotności względnej 50 +-5 % do osiągnięcia stałej masy
W takich warunkach również przeprowadzamy badania
Sprawdzamy i zapisujemy wymiary próbek z dok. Do 1mm
Obliczamy objętość V
Ważymy z dok do 0,5% masy w kg, zapisujemy masę m
Jeżeli nie usunęliśmy okładzin i powłok należy odjąć ich masę od masy całkowitej (również odejmujemy masę kleju)
z dok. do 0,001
Obliczamy średnią arytmetyczną z pomiarów
Oznaczanie nasiąkliwościPróbki o kształcie graniastosłupów (bok 200 +-1mm)
Co najmniej 4 próbki
Wycinamy w taki sposób by nie zawierały krawędzi bez zmiany oryginalnej struktury, zachowujemy pokrycia, okładziny,
powłoki
o
 Próbki przechowujemy, przez co najmniej 6h w temp. 23 +-5 C
 W takich warunkach przeprowadzamy również badania
Metoda A (odsączanie)
 Ważymy z dok. 0,1g, zapisujemy masę początkową mo
 Połowę próbek utrzymujemy powierzchnią czołową do góry, drugą połowę powierzchnią czołową do dołu
 Umieszczamy w pustym naczyniu i obciążamy by podczas wlewania wady była częściowo zanurzona
 Następnie wlewamy wodę do momentu zanurzenia do 10 +-2 mm poniżej powierzchni wody
 Utrzymujemy stały poziom wody
o
 Po 24h wyjmujemy z wody i ustawiamy na stelaży pod kątem 45
 Pozostawiamy do odsączenia 10 +-0,5 min
 Ważymy i określamy masę m24

Metoda B (odejmowanie początkowo zaabsorbowanej wody)
 Ważymy z dok. 0,1g, zapisujemy masę początkową mo
 Połowę próbek utrzymujemy powierzchnią czołową do góry, drugą połowę powierzchnią czołową do dołu
 Umieszczamy w pustym naczyniu
 Następnie wlewamy wodę do momentu zanurzenia do 10 +-2 mm poniżej powierzchni wody
 Po 10 s próbkę wyjmujemy z wody i trzymamy poziomo w czasie 5 s
 Umieszczamy na tacy z tworzywa sztucznego o znanej masie
 Ważymy i określamy masę próbki m1
 Ponownie umieszczamy w naczyniu i obciążamy, aby dolna powierzchnia znajdowała się 10 +-2 mm poniżej poziomu
wody
 Po 24h wyjmujemy i trzymamy poziomo przez 5 s
 Umieszczamy na tacy z tworzywa sztucznego
 Ważymy i określamy masę m24
2
 Stosujemy tylko wtedy, gdy masa początkowa zaabsorbowanej wody jest mniejsza bądź równa 0,5 kg/m

2
(Ap – pole powierzchni próbki w m )

By Agata ;)
Pozdrowienia dla leniwych ;p
MATERIAŁY PODŁOGOWE Z PCV
Sprawdzanie wyglądy zewnętrznego

Porównujemy jej cechy zewnętrzne z wymogami zawartymi w odpowiednich normach
Przeprowadzamy makroskopowo z odległości 1m w świetle dziennym, aby promienie nie padały bezpośrednio na
wykładzinę
Wady należy policzyć i dokonać ich pomiaru
Gładkość należy sprawdzić przez pociągnięcie po powierzchni dłonią
Jednolitość barwy porównujemy
Sprawdzanie zapachuWykonujemy na 3 próbkach 50x50mm
o
Umieszczamy w suszarce o temp. 30 C na 1h

(…)

… próbek
Sprawdzanie wytrzymałości na rozciąganie

6 próbek 50x300mm (3 w kierunku podłużnym 3 w poprzecznym)
Umieszczamy w uchwytach zrywarki tak, by odcinek poddawany rozciąganiu miał 200mm
Rozciągamy z szybkością 100mm/min aż do zerwania
Na skali odczytujemy wielkość siły, przy której nastąpiło zerwanie
Wynik to średnia z wyników 3 próbek (do każdego kierunku oddzielnie)
BADANIE TWARDOŚCI WBRANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
Twardość Rockwella
Skala
Obciążenie główne
średnica wgłębnika
R
98,07N
588,4N
12,7 +-0,015mm
L
98,07N
588,4N
6,35 +-0,015mm
M
98,07N
980,7N
6,35 +-0,015mm
E


Obciążenie
wstępne
98,07N
980,7N
3,175 +-0,015mmSprawdzanie czy wstępne i główne obciążenie wgłębnika są dostosowane do skali (tabela wyżej)
Po zmianie ustawień odrzucamy 1 odczyt
Badaną kształtkę
… wystąpienia lub niewystąpienia pęknięć
Metoda B
Układamy na 2 podkładkach i odkształcamy pośrodku za pomocą obciążenia zginającego. Promień wałka powinien być
dużo mniejszy od grubości próbki
o
Próbkę umieszczamy w łaźni w temp. 25 +-0,5 C na 3h
Próbkę ustawiamy na stanowisku badawczym
Trzpień zginający umieszczamy na próbce
Obciążamy o 15 mm z prędkością 100mm/min
Każde pęknięcie notujemy
Wynik badań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz