Badania ruchu precesyjnego żyroskopu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania ruchu precesyjnego żyroskopu - strona 1 Badania ruchu precesyjnego żyroskopu - strona 2 Badania ruchu precesyjnego żyroskopu - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE NR 11
BADANIE RUCHU PRECESYJNEGO ŻYROSKOPU
WSTĘP TEORETYCZNY - MOMENT SIŁY, MOMENT BEZWŁADNOŚCI, MOMENT PĘDU - KRĘT
Moment M siły względem punktu O jest to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r , poprowadzonego z punktu O do punktu przyłożenia siły, i wektora siły F :
Moment bezwładności ciała względem osi jest to wielkość będąca miarą bezwładności ciała w jego ruchu obrotowym wokół tej osi, równa sumie iloczynów mas wszystkich cząstek ciała i kwadratów ich odległości od osi.
Moment pędu punktu materialnego względem pewnego punktu (bieguna) jest to wektor K , równy ilocznynowi wektorowemu promienia wodzącego punktu r poprowadzonego z bieguna i pędu m v :
Moment pędu (kręt) układu punktów materialnych względem bieguna jest to wektor K równy sumie geometryczneh momentów pędu względem tego bieguna wszystkich n punktów układu:
- ZASADY DYNAMIKI RUCHU OBROTOWEGO, PRECESJA
Podstawowe prawo dynamiki ruchu obrotowego Pochodna względem czasu momentu pędu układu mechanicznego względem nieruchomego punktu lub środka masy układu jest równa całkowitemu momentowi wszystkich sił zewnętrznych działających na układ względem tego punktu: Zasada zachowania momentu pędu Jeżeli całkowity moment sił zewnętrznych względem nieruchomego punktu lub środka masy układu mechanicznego jest tożsamościowo równa zeru, to moment pędu układu względem tego punktu nie zmienia się z biegiem czasu: , K=const
Obrót swobodny (inercyjny) jest to obrór ciała wokół środka masy jeśli moment sił zewnętrznych względem środka masy ciała sztywnego jest równy zeru Precesja to ruch osi Oz' wokół osi Oz pokrywającej się z wektorem K, zakreślając powierzchnię stożkową w punckie O i kącie rozwarcia 2ϑ. Powstaje on w wyniku złożenia dwóch wektorów: momentu siły i momentu pędu. Wektor momentu pędu opisuje pobocznicę stożka, mającego wierzchołek w punkcie podparcia osi.
- ZASADA DZIAŁANIA STROBOSKOPU
Stroboskop - przyrząd kontrolno-pomiarowy służacy do obserwacji szybkozmiennych ruchów okresowych, oparty na efekcie stroboskopowym . Stroboskop stosowany jest do wyznaczania rezonansów, liczby obrotów mechanizmów, do badania drgań różnych elementów itd. Zasada działania stroboskopu jest następująca: Ciało wykonujące ruch okresowy jest oświetlane i staje się widoczne przez czas bardzo krótki w porównaniu z okresem T ruchu ciała. Jeżeli odstęp czasu

(…)


0.08013
0.05988
0.01256
Błąd policzymy metodą różniczki zupełnej.
Obliczanie prędkości kątowej wirnika
Stroboskop pozwolił zaobserwować następujące obrazy statyczne:
Ilość prążków
1
2750
2900
2
5400
3
2050
5500
4100
8300
3900
4
3600
11100
4500
5
4500
3400
6800
6
3200
7
4800
9700
6800
5700
8
7300
Można zauważyć, że pomiary są dość rozrzucone, jednakże należy zauważyć, że stroboskop może wskazać obroty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz