Badania operacyjne - ćwiczenia - Wielokrotność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania operacyjne - ćwiczenia - Wielokrotność - strona 1 Badania operacyjne - ćwiczenia - Wielokrotność - strona 2

Fragment notatki:

ZADANIE 4.
Pewien zakład otrzymał od Budżetu Państwa dotację na modernizację w wysokości 6 mld zł. Zakład ten posiada 4 wydziały produkcyjne. Należy podjąć decyzję o podziale pieniędzy pomiędzy poszczególne wydziały. Tabela podaje spodziewany procentowy przyrost wydajności w każdym z wydziałów w zależności od przydzielonej kwoty.
Przyznana kwota w zł.
WYDZIAŁY.
1
2
3
4
0
4
1
5
1
1
12
7
9
10
2
19
15
12
23
3
25
28
17
29
4
32
35
32
36
5
38
44
39
42
6
43
51
44
49
Należy określić optymalną strategię podziału dotacji, tak aby zmaksymalizowano sumaryczny wzrost wydajności w zakładzie. Przyjąć, że kwota przeznaczona na minimalizację każdego z wydziałów jest pełną wielokrotnością 1 mld zł.
Sformułować problem i rozwiązanie jako zadanie Programowania Dynamicznego: określić etapy decyzyjne, opisać sta i zależności rekurencyjne a na nie znaleźć optymalne strategie decyzyjne.
sformułowanie problemu;
Na etapie n zdecyduj jaką kwotę pieniężną xn należy przydzielić wydziałowi n;
stan systemu;
Określa ile pozostało do rozdysponowania pieniędzy;
wartość najlepszej strategii;
fn(s,xn) - Wartość (procentowego przyrostu wydajności) najlepszej strategii dla wydziałów n...4 jeśli pozostaje do wykorzystania s mld zł i postanowiono zainwestować xnmld zł w wydział n;
fn(s) -- wartość (procentowego przyrostu wydajności) najlepszej strategii dla wydziałów n...4 jeśli pozostaje do wykorzystania s mld;
poszukujemy;
f1(6) - wartość najlepszej strategii dla wydziałów 1...4, gdy do podziału pozostaje 6 mld zł;
zależności rekurencyjne;
fn(s,xn)=Pn(xn)+ fn+1(s-xn) fn(s)=max{ fn(s,xn) dla wszystkich xn}
ROZWIĄZANIE.
Etap 4. f4(s,x4)= P4(x4)
S
f4(S)
X ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz