Badania elektrooporowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania elektrooporowe - wykład - strona 1 Badania elektrooporowe - wykład - strona 2 Badania elektrooporowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badania elektrooporowe
Sondowanie elektrooporowe (elektryczne) gruntu polega na naziemnym pomiarze oporności właściwej gruntów, co pozwala na określenie układu warstw oraz w przybliżeniu rodzaju gruntu.
Interpretacja wyników sondowania elektrycznego jest tym dokładniejsza, im większe są różnice oporności właściwej poszczególnych gruntów zalegających w rozpatrywanym.
Jako wielkość oporności właściwej gruntu przyjmuje się oporność 1 m3 gruntu i wyraża sie w omometrach. Jeden omometr (1 O • m) jest to oporność elektryczna między dwoma przeciwległymi bokami sześcianu gruntu o długości boku 1 m.
Schemat aparatury służącej do pomiaru właściwego oporu elektrycznego gruntów przedstawiono na rys. 15.25.
Układ składa się z dwu elektrod zasilających A i B, przez które wprowadza się prąd elektryczny do gruntu oraz dwu elektrod pomiarowych M i N, pomiędzy którymi mierzy się różnicę potencjałów. Wytworzone pole elektryczne rozprzestrzeniania się w głąb gruntu na głębokość, która zależy od rozstawu elektrod AB i oporności właściwej gruntu; w przecięt­nych warunkach gruntowych H = \AB.
Pomiar oporności właściwej gruntu wykonuje się metodą sondowania elektrycznego lub profilowania elektrycznego. Przy metodzie sondowania, środek układu między M i N pozostaje w ciągu całego pomiaru na miejscu, a zwiększa się stopniowo rozstaw elektrod A i B. Pozwala to mierzyć oporność właściwą gruntów na różnych głębokościach.
Przy metodzie profilowania, odległość między elektrodami pozostaje stała, a cały układ w różnych punktach terenu, jednak zawsze na tej samej głębokości.
Należy jednak pamiętać, że na oporność właściwą gruntu ma wpływ szereg czynników: skład granulometryczny, porowatość, wilgotność, skład mineralogiczny, skład chemiczny gruntu i wody, temperatura, itp. W związku z powyższym badania elektrooporowe mogą służyć tylko do uściślenia przekroju geologicznego ustalanego na podstawie wierceń. Badania te stosuje się też w celu określenia agresywności korozyjnej gruntów w stosunku do stali, np. przy projektowaniu rurociągów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz