Autoprezentacja-jak wywierać wrażenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autoprezentacja-jak wywierać wrażenie - strona 1 Autoprezentacja-jak wywierać wrażenie - strona 2 Autoprezentacja-jak wywierać wrażenie - strona 3

Fragment notatki:


6. Autoprezentacja, czyli jak wywierać wrażenie Wprowadzenie - człowiek często troszczą się o to, jak postrzegają go inni - człowiek często zastanawia się, jakie wywarł wrażenie, a niektórzy myślą o tym bez przerwy - w pewnych sytuacjach człowiek zachowuje się tak, aby inni odebrali go w określony przez nas sposób - „Ja” publiczne i „ja” prywatne- zjawisko pozytywnej autoprezentacji 6.1. Autoprezentacja (manipulowanie wrażeniem) - proces kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni - zachowania publiczne, których odbiorcą są inni ludzie - cel - wywarcie wrażenia 6.2. Podstawowe funkcje autoprezentacji 6.2.1. Funkcje autoprezentacji na poziomie jednostki - podtrzymanie poczucia własnej wartości - podtrzymanie poczucia własnej tożsamości i odrębności - podtrzymanie poczucia kontroli nad zdarzeniami - dążenie do trafnego samopoznania - dążenie do wzrostu i rozwoju własnej osoby
Zdrowie psychiczne: Trafne samopoznanie czy podtrzymywanie złudzeń na swój własny temat? 6.2.2. Ewolucyjne podstawy autoprezentacji - sprzyja przetrwaniu i reprodukcji 6.2.3. Funkcje autoprezentacji na poziomie społeczeństwa - narzędzie tworzenia interakcji społecznych 6.3. Motywacja jednostki do manipulowania wrażeniem - zależy od tego, czy jednostka jest przekonana o istnieniu związku pomiędzy wywartym wrażeniem a celami, które chce osiągnąć
- cele te są dla jednostki ważne
- istnieje rozbieżność pomiędzy tym wizerunkiem, który jednostka chciałaby zaprezentować, a tym, który (w jej mniemaniu) obierają inni
6.4. Sytuacje, kiedy człowiek, chce wywierać negatywne wrażenie
- osiąganie interpersonalnych celów - chęć pozbycia się niemiłego towarzystwa - chęć uzyskania pomocy ze strony innych 6.5. Manipulowanie wrażeniem czy kłamstwo? - różne oblicza „manipulowania wrażeniem” o kłamstwo odnośnie wszystkich cech człowieka o kłamstwo dotyczące niektórych cech człowieka, związanych z daną sytuacją
społeczną
o niezupełne kłamstwo - prezentowany wizerunek jest bardziej pozytywny od rzeczywistego o człowiek w sposób selektywny przedstawia swoje cechy, zgodnie z sytuacją
społeczną
o człowiek nie tyle kłamie, co selekcjonuje informacje na swój temat (teoria schematów poznawczych) o człowiek jest na tyle złożoną istotą, że w odmiennych sytuacjach wywiera różnorodne wrażenie - ludzie dążą do zachowania zgodnego z prawdą (teorią podtrzymywania własnej oceny)

(…)

… - nadmierna troska o swój wizerunek - brak troski o ocenę społeczną
6.6.2. Ocena społeczna na różnych poziomach - na poziomie poznawczym (poszukiwanie pozytywnych informacji o sobie) - na poziomie emocjonalnym (poczucie akceptacji) - na poziomie behawioralnym (pozytywne relacje z innymi) 6.7. Ocena społeczna a lęk społeczny 6.7.1. Niepożądane skutki oceny społecznej - lęk społeczny - przewidywanie negatywnych reakcji innych
zakłopotanie oraz poczucie wstydu - dotyczą zaistniałej sytuacji, kiedy jednostka popełnia jakąś gafę lub przewinienie 6.7.2. Pozytywne konsekwencje umiarkowanego lęku społecznego - motywacja do zachowań społecznie pożądanych - powstrzymywanie się przed zachowaniami niepożądanymi społecznie 6.7.3. Negatywne konsekwencje silnego lęku społecznego
- całkowite podporządkowywanie się grupie społecznej - wycofywanie się z działań społecznych - brak osiągnięć
- permanentny stan napięcia emocjonalnego - lęk społeczny może stać się cechą osobowości jednostki o perfekcjoniści prywatni o perfekcjoniści społeczni o jednostki z syndromem „oszusta” - negatywna ocena ze strony otoczenia 6.7.4. Negatywne konsekwencje zbyt słabego lęku społecznego - nieracjonalny upór - podejmowanie ryzykownych…
… samoocena. - pozytywna samoocena wyraża się: o w odczuwaniu pozytywnych emocji w stosunku do samego siebie (np. dumy, zadowolenia z siebie) o oraz w pozytywnym ocenianiu siebie pod różnymi względami (np. jako osoby inteligentnej, dotrzymującej postanowień, o silnej woli itp.). 6.11. Samooceny cząstkowe a samoocena globalna (poczucie własnej wartości) - cechy fizyczne (wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna
… itp. 6.14. Techniki autoprezentacji - strategiczne opisywanie siebie - strategiczne wyrażanie postaw - publiczne atrybucje - pamięciowe manipulacje - strategiczne wyrażanie emocji - autoprezentacja wyglądu zewnętrznego
6.13. Strategie stosowane w kontaktach interpersonalnych celem utrzymana wysokiej samooceny - ingracjacja - schlebianie osobie, często o wyższym statusie - promowanie siebie - aktywne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz