Asymptoty - zadania - Wykres funkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asymptoty - zadania - Wykres funkcji - strona 1 Asymptoty - zadania - Wykres funkcji - strona 2 Asymptoty - zadania - Wykres funkcji - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 6  ASYMPTOTY      ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1    Prosta   x a   na powyższym wykresie jest równaniem...  a)  Asymptoty pionowej obustronnej  b)  Asymptoty pionowej lewostronnej  c)  Prostej, która nie jest asymptotą funkcji  d)  Asymptoty pionowej prawostronnej  Pytanie 2  Prosta  0 y    może byd równaniem…   a)  Asymptoty pionowej lewostronnej  b)  Asymptoty pionowej prawostronnej  c)  Asymptoty poziomej  d)  Asymptoty pionowej obustronnej        www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 3  Które z poniższych zdao jest prawdziwe?   a)  Każda asymptota pozioma jest asympototą ukośną  b)  Każda asymptota pionowa jest asymptotą ukośną  c)  Każda asymptota ukośna jest asymptotą poziomą  d)  Każda asymptota ukośna jest asymptotą pionową  Pytanie 4   Co oznacza symbol    lim x f x   przedstawiony przeze mnie w Kursie?   a)  Obliczanie granicy z funkcji najpierw dla   x     a potem dla   x      b)  Obliczanie granicy z funkcji przy x robiegającym w nieskooczonośd, bez roztrzygania,  czy jest to    czy     c)  Obliczanie granicy z funkcji przy jednoczesnym rozbieganiu x   do i do    d)  Obliczanie granicy obustronnej z funkcji  Pytanie 5    : 0, Df x       Jakie asymptoty może mied funkcja z powyższą dziedziną?  a)  Pionową prawostronną i ukośną przy   x      b)  Pionową obustronną i ukośną przy   x      c)  Pionową lewostronną i ukośną przy   x      d)  Tylko ukośną  Pytanie 6  2 lim 2 x x x      Co możemy powiedzied o powyższej granicy?  a)  Równa będzie    lub     b)  Równa będzie     c)  Równa będzie -1  d)  Równa będzie  1 2          www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 7   Obliczając pierwszy warunek istnienia asymptoty ukośnej wyszedł nam wynik granicy:   Oznacza to, że…  a)  Trzeba przejśd do obliczania drugiego warunku  b)  Funkcja nie ma asymptot ukośnych  c)  Trzeba policzyd granicę osobno dla   x    i osobno dla   x      d)  Istnieje asymptota ukośna tej funkcji  Pytanie 8   Obliczając pierwszy warunek istnienia asymptoty ukośnej wyszedł nam wynik granicy:  0

(…)

… granicy: 0
Oznacza to, że…
a)
b)
c)
d)
Funkcja ma asymptotę poziomą
Trzeba przejśd do obliczania drugiego warunku
Funkcja nie ma asymptot ukośnych
Trzeba policzyd granicę osobno dla x   i osobno dla x  
Pytanie 9
Ile maksymalnie asymptot ukośnych może mied wykres funkcji?
a)
b)
c)
d)
Nie ma ograniczeo w liczbie asymptot ukośnych
1
2
3
Pytanie 10
Czy przy obliczaniu asymptot funkcji możemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz