Artykuł 860 - zadanie na zaliczenie - Kodeks Cywilny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Artykuł 860 - zadanie na zaliczenie - Kodeks Cywilny - strona 1

Fragment notatki:

Dz.U.64.16.93 ze zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC
Artykuł 860 będący pierwszym artykułem XXXI kodeksu Cywilnego dotyczy
zagadnienia spółek. Dokładniej rzecz ujmując dotyka on tematyki istoty oraz formy zawarcia
umowy mającej na celu powołanie do życia spółki. Jasnym jest, że interesujący nas artykuł
definiuje spółkę, jako zobowiązanie ewentualnych wspólników, którzy poprzez wyrażenie
woli uczestniczenia w spółce poddają się pewnemu reżimowi prawnemu mającemu na celu
uregulowanie sytuacji prawnej spółek dla zapewnienia bezpieczeństwa udziałowcom jak
również innym podmiotom obrotu gospodarczego. Przykładem takiego reżimu prawnego
może być druga część interesującego nas artykułu stwierdzająca, że ”umowa spółki powinna
być stwierdzona pismem”, co w zasadzie wyklucza wszelkie inne formy stwierdzenia istnienia
spółki.
Uważam, że artykuł 860 stał się częścią obowiązującego Kodeksu Cywilnego w celu
jasnego sprecyzowania, czym jest istota umowy spółki oraz w jakiej formie powinna zostać
zawarta. Myślę, że spełnia on swoją rolę, ponieważ w sposób jasny i przejrzysty definiuje,
czym jest taka umowa (tj. zobowiązaniem), jaki jest cel jej zawarcia (tj. osiągnięcie
wspólnego celu), w jaki sposób cel ten należy osiągnąć (tj. w sposób oznaczony, w
szczególności przez wniesienie wkładów). Dobrym pomysłem jest również wskazanie
ewentualnym wspólnikom najbezpieczniejszej dla nich formy zawarcia umowy spółki (tj.
pisemnej).
Brak paragrafu 2 artykułu 860 stworzyłby prawdopodobnie sytuacje nieopisanego
chaosu (prawnego, odbijającego się negatywnie na wszelkich podmiotach obrotu
gospodarczego a co za tym idzie na całej gospodarce państwa. Wybór formy pisemnej, jako
najlepszej dla stwierdzenia zawarcia umowy spółki daje podmiotom obrotu gospodarczego
swego rodzaju pewność, że umowa spółki została zawarta oraz możliwość sprawdzenia przy
ewentualnych konfliktach i sporach weryfikacji zasad, na jakich dana spółka funkcjonuje.
Opracowała:
Kraków, 07.06.2010r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz