Aomowa budowa materii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aomowa budowa materii - strona 1 Aomowa budowa materii - strona 2

Fragment notatki:

ATOMOWA BUDOWA MATERII WPROWADZENIE Atomowa budowa (struktura) materia - przełomowa idea w zrozumieniu ś wiata oparta na:  wynikach bada ń eksperymentalnych • Intuicyjnych koncepcjach i modelach teoretycznych Zło Ŝ ona (pełna zwrotów w czasie) droga rozwoju idei (koncepcji) Staro Ŝ ytno ść : • Tales z Miletu (V w. p.n.e.): materia składa si ę z 4 „ Ŝ ywiołów”: woda, powietrze, ogie ń i Ziemia • Demokryt (440 p.n.e.): materia składa si ę ogromnej ale sko ń czonej liczby atomów (niepodzielnych cz ą stek) → podstawa wyja ś nienia zjawisk: - parowania cieczy - dyfuzji gazów - ź ródła wiatru • Platon i Arystoteles (IV w.p.n.e.) - materia i przestrze ń s ą ci ą gle Ś redniowiecze: dominacja kontrowersyjnych i prymitywnych koncepcji religijnych Odrodzenie - współczesno ść Wieki: XVI-XVII: powrót do staro Ŝ ytnej koncepcji atomu Wieki XVIII-XX: zgromadzenie ogromnej ilo ś ci informacji potwierdzaj ą cych atomow ą struktur ę materii - 3 grupy informacji:  Własno ś ci gazu odkrycie pierwiastków chemicznych i sformułowanie praw przemian gazowych kinetycznej teorii gazu, oraz podstaw termodynamiki  Elektryczna natura materii odkrycie cz ą stek elementarnych oraz zrozumienie oddziaływa ń elementarnych  Atomowa natura materii odkrycie widm emisyjnych i absorpcyjnych wzbudzonych atomów i cz ą steczek oraz zrozumienie ich natury: modele budowy atomu

(…)


ATOMOWA BUDOWA MATERII
WPROWADZENIE
Atomowa budowa (struktura) materia - przełomowa idea w zrozumieniu świata
oparta na:
 wynikach badań eksperymentalnych
• Intuicyjnych koncepcjach i modelach teoretycznych
ZłoŜona (pełna zwrotów w czasie) droga rozwoju idei (koncepcji)
StaroŜytność:
• Tales z Miletu (V w. p.n.e.): materia składa się z 4 „Ŝywiołów”:
woda, powietrze, ogień i Ziemia
• Demokryt…
… atomu
Wieki XVIII-XX: zgromadzenie ogromnej ilości informacji potwierdzających
atomową strukturę materii - 3 grupy informacji:
 Własności gazu
odkrycie pierwiastków chemicznych i sformułowanie praw przemian
gazowych
kinetycznej teorii gazu, oraz podstaw termodynamiki
 Elektryczna natura materii
odkrycie cząstek elementarnych oraz zrozumienie oddziaływań
elementarnych
 Atomowa natura materii
odkrycie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz