Anatomia człowieka - Wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anatomia człowieka - Wykład 11 - strona 1 Anatomia człowieka - Wykład 11 - strona 2 Anatomia człowieka - Wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:


Budowa włókienek kurczliwych - miofibryli jest bardzo złożona. Nie mają one jednorodnej struktury, lecz składają się z jaśniejszych i ciemniejszych odcinków, leżących na przemian. Jaśniejsze odcinki zbudowane są z substancji pojedynczo załamującej światło - są to tzw. prążki izotropowe ; prążki ciemniejsze- anizotropowe (podwójne załamanie światła). Prążki izotropowe jak i anizotropowe leżą we wszystkich miofibrylach na długiej osi włókna mięśniowego, wskutek czego powstaje wrażenie poprzecznego prążkowania całego włókna. Białka budujące sarkomer: Aktyna - jest białkiem globularnym (aktyna G), które polimeryzuje dając aktynę fibrylarną (aktyna F), - dwa łańcuchy fibrylarne owijają się wokół siebie tworząc miofilament cienki , - miofilamenty te wiążą się z prążkiem Z prostopadle oraz mają połączenia z miozyną. Miozyna - jest białkiem fibrylarnym, składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych (lekkich i ciężkich)tworzących na końcu tzw. główkę (ma ona własność ATP-azy i wiąże aktynę), - ciężkie występują w trzech odmianach, tzw. izoformach.
Włókna miozynowe mogą być: - wolne (I) - aerobowe, wykorzystywane w ćwiczeniach wytrzymałościowych np. maratonie, - szybkie (II) - anaerobowe , kilkukrotnie szybsze od włókien I, wykorzystywane w ćwiczeniach siłowych i szybkościowych np. sprincie czy podnoszeniu ciężarów, - przeciętnie ludzie mają mniej więcej równą liczbę włókien szybkich i wolnych ale niektórzy mają genetycznie uwarunkowaną przewagę jednych nad drugimi (np. mięśnie wolne uda mogą stanowić w skrajnych przypadkach 19% albo 95% całości, - makrocząsteczki miozyny układają się w pęczki tworząc miofilament gruby , cząsteczki w pęczku są przesunięte względem siebie a główki wystają na zewnątrz układając się na obwodzie włókna w formie spirali. Mioglobina - białko będące odpowiednikiem hemoglobiny, magazynuje tlen w mięśniach. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana - zbudowana jest z włókien - długich, wielojądrowych (polikariocyt) komórek dochodzących do kilkudziesięciu centymetrów długości, - komórki posiadają około 75 jąder na każdy milimetr długości, - komórki mięśniowe zawierają w swoim wnętrzu głównie miofibrylle (włokienka kurczliwe) zawieszone w cytoplazmie i liczne mitochondria oraz rozbudowaną siateczkę gładką (sarkoplazmatyczną) , - czynność komórek mięśni szkieletowych jest zależna od woli gdyż jest obsługiwana przez somatyczny układ nerwowy, - miofibrylle wykazują poprzeczne prążkowanie spowodowane regularnym ułożeniem białek kurczliwych, składają się z odcinków tzw. sarkomerów , - każdy filament gruby miozyny jest otoczony przez sześć filamentów aktynowych, - włókna aktynowe przyłączone są do prążków Z zbudowanych z desminy i alfa-aktyniny.

(…)

… spowodowane regularnym ułożeniem białek kurczliwych, składają się z odcinków tzw. sarkomerów, - każdy filament gruby miozyny jest otoczony przez sześć filamentów aktynowych, - włókna aktynowe przyłączone są do prążków Z zbudowanych z desminy i alfa-aktyniny.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca. Przypomina budową i mechanizmem działania mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe, ale jej włókna są rozgałęzione co pomaga przy skurczu serca, który nie jest kierunkowy a bardziej objętościowy. Mięsień sercowy - rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców. Skurcze mięśnia sercowego mają umiarkowaną siłę i są stosunkowo krótkie. Mięsień sercowy różni się od mięśnia poprzecznie prążkowanego tym, iż włókna w mięśniu sercowym są widlasto rozgałęzione zaś jądra komórkowe ułożone są centralnie, podczas gdy w mięśniu poprzecznie prążkowanym włókna są złączone, a jądra (mięśnie serca są jedno i dwujądrzaste) znajdują się na obrzeżach włókien. Podstawowe jednostki budulcowe tkanki sercowej człowieka są jedno, rzadko dwujądrzystymi komórkami, które wykazują poprzeczne prążkowanie. Ten typ tkanki mięśniowej znajduje się w ścianach naczyń krwionośnych, śluzówkach narządów jamistych i przewodów, np. przewodu…
… femoris). Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym.
Głową jest powierzchnia stawowa głowy kości udowej (facies articularis capitis femoris); panewką jest powierzchnia księżycowata panewki kości miednicznej (facies lunata acetabuli) oraz obrąbek panewkowy (labrum acetabulare), który przyczepia się do brzegu zewnętrznego powierzchni księżycowatej panewki kości miednicznej. Część tego obrąbka…
… głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) biegnie od obu końców powierzchni księżycowatej panewki i więzadła poprzecznego panewki do dołka głowy kości udowej.
Ruchy:
W stawie biodrowym wykonuje się : zgięcie (flexio), prostowanie (extensio), odwodzenie (abductio), przywodzenie (adductio), obrót do wewnątrz i na zewnątrz (rotatio interna et externa) oraz obwodzenie (circumductio). Staw kolanowy…
…. ciało tłuszczowe podrzepkowe (corpus adiposum infrapatellare) - jest to fałd błony maziowej wypełniony tkanką tłuszczową. Składa się z : dwóch fałdów skrzydłowych (plicae alares) oraz fałdu maziowego podrzepkowego (plica synovialis infrapatellaris).
Więzadła zewnątrzstawowe :
Więzadło rzepki (ligamentum patellae) stanowi środkową część ścięgna mięśnia czworogłowego uda. Przyczepia się do przedniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz