Analogia sytuacji ucznia do kiełkującej roślinki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analogia sytuacji ucznia do kiełkującej roślinki  - strona 1

Fragment notatki:

ANALOGIA SYTUAJI UCZNIA
ANALOGIA SYTUACJI UCZNIA DO KIEŁKUJĄCEJ ROŚLINKI
Analogia zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech między odmiennymi
skądinąd przedmiotami, zjawiskami; odpowiednik rzecz podobna.1
Analogia [gr. Analogia-odpowiedniość , podobieństwo], występowanie podobieństwa
pewnych cech i stosunków, zachodzących między nie tożsamymi rzeczami i zdarzeniami.
Rozumowanie przez a : jeśli pewien przedmiot ma daną cechę, to inny przedmiot pod
pewnymi względami do niego podobny także ma tę cechę . Jedne ze schematów tego
rozumowania : jeśli przedmiot A ma cechy a , b, c, d, e, a przedmiot B ma cechy b, c, d, e, to
zakładamy, że przedmiot B ma cechę a. Wnioskowanie przez a . Prowadzi dość często do
błędu; prawdopodobieństwo wniosku zależy od liczby cech wspólnych i od tego , pod jakimi
względami dane przedmioty są do siebie podobne.2
Ucznia można porównać do kiełkującej roślinki. Dziecko idące do pierwszej klasy
szkoły podstawowej jest jak wyrastająca, mała, niewinna
roślinka, która potrzebuje
odpowiednich warunków, aby wyrosnąć na piękną i dorodną. Potrzebuje specjalnej troski ze
strony opiekuna. Tak jak ogrodnik podlewa swoje roślinki, dostarcza im odpowiedniej
temperatury oraz światła, tak samo nauczyciel swoich uczniów, niczym roślinki, „podlewa”
nową wiedzą.
Wiedza dziecka z każdym dniem, miesiącem czy też rokiem rozrasta się, jak nowe
pędy, odnóżki, liście w roślinach. Każdą promocję do następnej klasy można porównać do
kwiatu danej rośliny. Kwiat jest uwieńczeniem pracy ogrodnika, natomiast świadectwo to
ukoronowanie pracy ucznia jak i nauczyciela.
Zdana matura może być dla ucznia niepowtarzalnym, najpiękniejszym kwiatem
paproci, który zakwita tylko raz.
Faktem jest to iż nad uczniami należy pracować, tak samo wytrwale jak nad roślinką.
Nauczyciel, a także oni sami powinni pielęgnować swoją wiedzę poprzez ciągłe poszerzanie
jej. Należy niewątpliwie
stwarzać warunki do nauki, rozwijać umiejętności oraz
zainteresowania. Na pozytywny rozwój ucznia wpłynąć mogą bardzo dobrze różnego
rodzaju wzmocnienia pozytywne, które można by porównać do nawozu, jakim podlewa się
roślinę, aby lepiej oraz szybciej rosła. Aby w ogrodzie jakim jest szkoła nie wyrosły
chwasty”,
czyli
uczniowie,
którzy swoim zachowaniem sprawiają problemy
wychowawcze, nie uczą się i staja się młodzieżą trudną, nauczyciel powinien stworzyć w
klasie atmosferę, w której wszyscy członkowie szkolnej grupy rówieśniczej czuliby się
naprawdę dobrze. Należy pamiętać, że z każdego ziarna może wyrosnąć, piękna, dorodna
roślina, należy tylko nad nią pracować i troszczyć się o nią i pod żadnym warunkiem nie
skreślać jej.
1
2
W. Kopaliński; Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000
W. Okoń; Słownik pedagogiczny PWN, Warszawa 1981, s. 20-21
28
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz