Analiza wartości wypracowanej - omówienie (metoda Earned Value)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wartości wypracowanej - omówienie (metoda Earned Value) - strona 1 Analiza wartości wypracowanej - omówienie (metoda Earned Value) - strona 2 Analiza wartości wypracowanej - omówienie (metoda Earned Value) - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA WARTOŚCI WYPRACOWANEJ (metoda Earned Value)
Co to jest analiza wartości wypracowanej?
Analiza wartości wypracowanej jest to metoda pomiaru wykonania projektu. Wskazuje ona
jaka część budżetu powinna zostać wydana w świetle ilości wykonanej dotąd pracy i kosztów
według planu bazowego dla zadania, przydziału lub zasobu. Wartość wypracowana zwana
jest także budżetowym kosztem pracy wykonanej(BKPW).
Co mierzy wartość wypracowana?
Analiza wartość wypracowanej używa 3 podstawowych wartości dla każdego zadania:
-BKPH- Budżetowy koszt pracy według harmonogramu(BCWS- Budgeted Cost of Work
Scheduled), który jest częścią kosztu, jaka została zaplanowana do wydania na zadanie
między datą rozpoczęcia zadania i datą stanu.
-RKPW- Rzeczywisty koszt pracy wykonanej(ACWP- Actual Cost of Work Performed),
który jest całkowitym kosztem rzeczywistym poniesionym podczas wykonywania pracy nad
zadaniem w danym okresie.
BKPW- Budżetowy koszt pracy wykonanej(BCWP- Budgeted Cost of Work Performed),
będący odsetkiem budżetu, który powinien był zostać wydany na dany odsetek pracy
wykonanej nad zadaniem.
1
Według tych trzech podstawowych wartości określa się kilka innych wartości kluczowych.
Najbardziej powszechnymi i użytecznymi są:
a)Odchylenie kosztowe(OKS) jest różnicą między szacowanym kosztem i jego kosztem
rzeczywistym (CV-COST Variance)
OKS=BKPW-RKPW
CV=BCWP-ACWP
Różnica ta mówi, kiedy koszty pracy przekroczyły budżet (OKS –dodatnie) lub są poniżej
budżetu (OKS – ujemne)
b) Odchylenie od harmonogramu(OHR) jest różnicą między bieżącym i planowanym
postępem zadania mierzoną kosztami. (SV-Schedule Variance)
OHR=BKPW-BKPH
SV=BCWS-BCWP
Porównuje kwoty zaplanowane w budżecie do wydania w czasie do bieżącej daty do kwot
wydatkowanych do bieżącej daty. Dodatnia wartość OHR(SV) wskazuje na to że realizowany
plan pochłania więcej środków niż założono w planie oryginalnym.
Współczynnik budżetowej wydajności kosztów według harmonogramu (WBWH) jest
stosunkiem kosztów budżetowych do kosztów rzeczywistych: WBWH= BKPW / RKPW
Współczynnik budżetowej wydajności kosztów rzeczywistych (WBWR) jest stosunkiem
pracy wykonanej do pracy planowane:j
WBWR= BKPW / BKPH
Jak interpretować wartość wypracowaną?
Wskaźniki wartości wypracowanej, które są odchyleniami, takimi jak odchylenie od
harmonogramu (OHR) oraz odchylenie kosztowe (OKS), mogą być zarówno dodatnie jak i
ujemne:
-odchylenie dodatnie wskazuje, że prace są wykonywane przed terminem lub poniżej budżetu.
Dodatnie wartości mogą umożliwić przesunięcie pieniędzy i zasobów z zadań lub projektów z
odchyleniami dodatnimi do zadań lub projektów z odchyleniami ujemnymi.
-odchylenie ujemne wskazuje, że prace są opóźnione lub przekraczają budżet i należy podjąć
działania. jeżeli zadanie lub projekt ma ujemne odchylenie kosztowe(OKS), być może trzeba
zwiększyć budżet.
Wskaźniki wartości wypracowanej, które są współczynnikami, takie jak współczynnik
budżetowej wydajności kosztów według harmonogramu (WBWH) i współczynnik
2
budżetowej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz