Analiza systemu oceny okresowej pracownikw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza systemu oceny okresowej pracownikw - strona 1 Analiza systemu oceny okresowej pracownikw - strona 2 Analiza systemu oceny okresowej pracownikw - strona 3

Fragment notatki:

Analiza syst emu oceny okresowej pracowników 1. Cele i zadania okresowej oceny pracowników.
2. Podstawowe zasady dobrego systemu oceny okresowej pracowników.
3. Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników.
4. Przykładowe arkusze okresowej oceny pracowników.
1. Cele i zadania okresowej oceny pracowników. Systemy oceny są we współczesnym świecie wszechobecne i mamy z nimi do czynienia codziennie, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Oceniamy i jesteśmy oceniani.
W życiu codziennym podlegamy ocenie społecznej, gdzie oceniane jest nasze postępowanie jak i poglądy. Na płaszczyźnie zawodowej oceniana jest skuteczność naszego działania, czy tez przydatność zawodowa dla danej organizacji.
W systemach ocen pracowniczych istnieją trzy zasadnicze cele ocen :
korekcyjny - gdzie ocena jest korektorem działań i ma służyć poprawianiu błędów i eliminowaniu
stabilizujący- gdzie ocena utwierdza ocenianego w słuszności działań realizowanych poprawnie i zachęca do ich kontynuowania
rozwojowy- gdzie znaczenie oceny sprowadza się do określania przyszłych celów czy standardów do osiągnięcia przez ocenianego.
Reasumując, celem okresowych ocen pracowniczych jest, zgodnie ze współczesną wiedzą o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz obowiązującym w Polsce prawem, stwierdzenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku i tworzenie tzw. rezerwy kadrowej a wiec jest instrumentem motywacji pozytywnej i rozwoju pracowników.
Może tez być podstawa do eliminowania pracowników nie nadających się do zatrudnienia na wyższym stanowisku lub takich, z którymi stosunek pracy należy rozwiązać ze względu na ich nieprzydatność.
2. Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych Funkcjonowanie ocen pracowniczych w organizacji służy poszerzeniu przez kadrę menedżerską wiedzy o posiadanym potencjale pracowniczym, jego wynikach w pracy, a również zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron pracowników w celu lepszego wykorzystania ich możliwości lub podjęcia działań uzupełniających ich kwalifikacje. Dlatego też projektując system ocen, należy przestrzegać następujących zasad:
systematyczności, zgodnie z którą ocenianie powinno mieć stały i okresowy charakter
powszechności, oznaczającą, że ocenie podlegają wszyscy pracownicy
elastyczności zakładającą dostosowanie kryteriów i technik oceniania do konkretnej sytuacji.
jawności zgodnie z którą pracownicy powinni być zaznajomieni z celami i kryteriami oceniania.
Prostoty, w myśl której system powinien być zrozumiały i łatwy w posługiwaniu się nim przez oceniającego.


(…)

… celowości
Ocenianie okresowe jest działaniem zmierzającym do realizacji wcześniej przyjętych celów długofalowych, nie zaś incydentalną akcją
Zasada użyteczności
Rozumianej jako pełne i konsekwentne wykorzystanie wyników ocen okresowych do prowadzenia bieżącej i perspektywicznej polityki kadrowej w organizacji
Zasada powszechności
Oceny okresowe powinny obejmować ogół zatrudnionych, ze stażem pracy…
… realizacji wniosków w nich zawartych.
Zasada systemowości
Ocenianie powinno być powiązane z pozostałymi podsystemami polityki kadrowej, w tym z doborem, motywowaniem, doskonaleniem, a także wewnętrzną spójnością.
Zasada metodyczności
Oparta na ściśle określonej i bezwzględnie przestrzeganej procedurze oceniania
Zasada fachowości
Przejawia się w szerokim korzystaniu z usług ekspertów spoza organizacji…
….
Prostoty, w myśl której system powinien być zrozumiały i łatwy w posługiwaniu się nim przez oceniającego.
Można przyjąć, że oceny dokonuje się najczęściej w trzech różnych momentach aktywności zawodowej: przy przyjmowaniu do pracy, w okresie zatrudnienia oraz przy ich odchodzeniu z firmy. W każdym z trzech przypadków inne będą cele, warunki i związane z nimi kryteria oceniania. Ogół możliwych…
… gwarantujących nie tylko profesjonalizm i obiektywizm, ale też przeszkolenie oceniających, w zakresie prawidłowego wykorzystania narzędzi oceny.
Zasada etapowości
Ocena powinna przebiegać etapowo, zgodnie z hierarchią organizacyjną- od góry do dołu.
Zasada formalizacji
Wyniki oceniania okresowego powinny mieć charakter dokumentów dołączonych do akt personalnych
Zasada poufności
Prawo każdego ocenianego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz