Analiza Swot i Tows - ocena pozycji organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Swot i Tows - ocena pozycji organizacji - strona 1 Analiza Swot i Tows - ocena pozycji organizacji - strona 2 Analiza Swot i Tows - ocena pozycji organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Analiza TOWS/SWOT Analiza TOWS/SWOT jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo ogólny pomaga menedżerom w ustaleniu słabych i silnych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących w jej otoczeniu oraz w sformułowaniu ogólnych strategii. Analiza TOWS/SWOT łączy dwa podejścia do ustalania strategii organizacji : „od wewnątrz do zewnątrz”(SWOT) i „z zewnątrz do wewnątrz”(TOWS), bada zależności między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz oferuje cztery normatywne strategie działania: OTOCZENIE SZANSE (max) ZAGROŻENIA (min) Mocne strony(max) Strategia agresywna Strategia konserwatywna Słabe strony (min) Strategia konkurencyjna Strategia defensywna K. Obłój, ,,Strategia organizacji”, PWE Warszawa 1999
Analiza TOWS kładzie nacisk na rozpatrywanie strategii działania poprzez identyfikację szans i zagrożeń oraz dopasowanie do nich słabych i mocnych stron organizacji. W analizie SWOT jest odwrotnie. Działanie według poszczególnych strategii wyraża się nastepująco:
Dla strategii agresywnej (maxi-maxi) proponuje się maksymalne wykorzystanie zależności pomiędzy silnymi stronami organizacji i szansami jakie daje otoczenie, czyli wykorzystanie szansy poprzez silne strony. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Przedsiębiorstwo działające według tej strategii powinno aktywnie wykorzystywać pojawiające się szanse, wzmacniać swoją pozycję na rynku, przejmować inne organizacje o tym samym profilu i wreszcie koncentrować zasoby na konkurencyjnych produktach. Strategia konserwatywna (maxi-mini) polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja produktów, segmentacja rynku, redukcja kosztów, ulepszanie produktów konkurencyjnych, rozwój rynków i produktów, zdobywanie nowych rynków.
Istotą strategii konkurencyjnej (mini-maxi) jest eliminowanie słabych stron organizacji oraz budowanie jej konkurencyjnej siły poprzez maksymalne wykorzystanie nadarzających się szans. Działania składające się na tą strategię to między innymi : powiększanie zasobów finansowych, powiększanie zasobów handlowych, ulepszanie linii produktów, zwiększanie produktywności, redukcja kosztów, wprowadzanie usprawnień do organizacji, inwestowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej, powiększanie już istniejącej lub stworzenie nowej, potrzebnej do dorównania konkurentom.


(…)

… organizacji. Wagi te mogą być określone poprzez różne metody heurystyczne, takie jak np. burza mózgów, przeprowadzone na stopniu kierowniczym. Równoległe, czyli „z zewnątrz do wewnątrz” i „od wewnątrz na zewnątrz” badanie relacji zachodzących między silnymi i słabymi stronami a szansami i zagrożeniami, przy czym:
w analizie TOWS (“z zewnątrz do wewnątrz”) posługujemy się następującym zbiorem pytań : Czy dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz