Analiza SPACE TRAS Tychy S.A

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SPACE TRAS Tychy S.A - strona 1 Analiza SPACE TRAS Tychy S.A - strona 2 Analiza SPACE TRAS Tychy S.A - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA SPACE TRAS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach Spółka prowadząca działalność w branży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa.
FS - SIŁA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA CZYNNIKI
OCENA
ZWROT INWESTYCJI
5
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
3
KAPITAŁ OBROTOWY
3
PRZEPŁYW GOTÓWKI
4
ŁATWOŚĆ ZMIANY RYNKÓW
3
RYZYKO W BIZNESIE
3
3,5
CA - OZNACZA PRZEWAGI KONKURENCYJNE
CZYNNIKI
OCENA
JAKOŚĆ WYROBÓW
-2
CYKL ŻYCIA PRODUKTÓW
-2
WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI POTENCJAŁU FIRMY
-2
TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW
-3
KONTROLA DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW
-4
UDZIAŁ W RYNKU
-2
-2,5
ES - FUNKCJA STABILNOŚCI
CZYNNIKI
OCENA
ZMIANY W TECHNOLOGII
-2
STOPA INFLACJI
-3
ZMIENNOŚĆ POPYTU
-3
POZIOM CEN WYROBÓW
-2
BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK
-3
INTENSYWNOŚĆ KONKURENCJI
-2
ELASTYCZNOŚĆ POPYTOWA CEN
-2
-2,5
JS - SIŁY SEKTORA W KTÓRYCH DZIAŁA FIRMA
POTENCJAŁ WZROSTU
4
POTENCJAŁ ZYSKU
4
STABILNOŚĆ FINANSOWA
4
TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW 4
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 5
INTENSYWNOŚĆ WZROSTU KAPITAŁU
4
ŁATWOŚĆ WEJŚCIA NA RYNEK 3,5
PRODUKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU
3,5
4
FS- SIŁA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ZWROT INWESTYCJI - OCENA 5 Zwrot inwestycyjny Spółki Trans Tychy S.A. w roku 1999 osiągnął poziom 43%, zakłada się, iż rok 2000 powinien przynieść jeszcze lepsze efekty, jako,że zysk z samego tylko pierwszego półrocza przyniósł 29% zainwestowanego kapitału, drugie półrocze roku 2000, z uwagi na sezonowość produkcji, powinno być jeszcze lepsze. Zasługą wysokiego zwrotu inwestycji jest przede wszystkim bardzo wysoka sprzedaż w stosunku do aktywów, przy dosyć wysokiej rentowności sprzedaży. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - OCENA +3 Wskaźniki płynności utrzymuja się na poziomie niewygórowanym. Choć jeszcze prawidłowym. Daje się zauwarzyć, że Spółka ma znaczne potrzeby kapitałowe, które stara się pokryć kapitałem obcym, na tyle na ile pozwala utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
KAPITAŁ OBROTOWY OCENA 3 Poziom kapitału obrotowego dysponowanego przez Spółkę utrzymywał się na dosyć niskim poziomie co spowodowało wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe co spowodowało w 1998 roku wystąpienie ujemnego salda netto środków pieniężnych. Na koniec 1999r. Saldo środków pieniężnych Spółki był dodatni, a udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego nieznacznie wzrósł.

(…)

… OD -6 : -1
UDZIAŁ W RYNKU OCENA - 2
Konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest mocno rozproszona. Grupa Kapitałowa z udziałem przeszło 5% w rynku okien z PCV, zalicza się do największych producentów na rynku.można szacować, iż inni główni konkurenci Grupy Kapitałowej osiągają podobne udziały w rynku.
JAKOŚĆ WYROBÓW OCENA - 2
O same jakości towarów, materiałów oraz usług dostarczanych przez TRAS OKNA…
… może spowodować wysoką pozycję Spółki opierając się nawet o wiodącego lidera.
KONTROLA DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW OCENA -4
Nota jaką przypisałem tej tendencji jest spowodowana tym, iż udział żadnego z dostawców nie osiąga wielkości 10% przychodów ze sprzedaży, to też ani Emitent, ani Grupa Kapitałowa nie są uzależnione od dostawców.
Z punktu widzenia działalności TRAS OKNA S.A. oraz działalności grupy kapitałowej…
… najbardziej istotne są umowy związane z dystrybucją towaró, tzw. umowy o przedstawicielstwo handloweUmowy z poszczegolnymi przedstawicielami handlowymi zawierane są na czas nieokreślony, według standardu, zgodnie z którym przedstawiciel handlowy zobowiązuje się do prowadzenia biura handlowego.
CA=-3
STABILNOŚĆ OTOCZENIA (ES) - OCENY W SKALI OD -6:-1
ZMIANY W TECHNOLOGII OCENA -2
Tę determinante ocenile dośc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz