Analiza płynności i zadłużenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza płynności i zadłużenia - strona 1 Analiza płynności i zadłużenia - strona 2

Fragment notatki:

Analiza płynności i zadłużenia
2002
2003
2004
ZŁOTA REGUŁA BILANSOWA (=1)
-0,37
-1,11
-1,60
ZŁOTA REGUŁA FINANSOWA (=1)
-0,35
-1,10
-1,60
WSK. ZADŁUŻENIA (0,5-0,7)
0,87
0,94
1,11
WSK. NAPIĘCIA (1-3)
-7,65
-2,28
-1,65
Reguła bilansowa dla spółki (kapitały własne/aktywa trwałe) w 2002 roku była mniejsza niż jeden (mniejsza niż zero), co oznaczało utratę płynności finansowej, która pogarszała się w kolejnych latach, przyjmując wartości, odpowiednio: -1,11 oraz -1,60. Podobnie dla reguły finansowej (kapitały stałe/aktywa trwałe) - jej wartości w poszczególnych latach były dużo poniżej zera, a zatem stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi był ujemny.
Wskaźnik napięcia (kapitały obce/ kapitały własne) we wszystkich latach wykazywał wartości ujemne, ale zaznacza się tendencja wzrostowa. Skutkuje to w tym, że firma nie ma dostępu do posiłkowania się kolejnymi zobowiązaniami, ponieważ działa w wysokim ryzyku. Jednak widoczna jest pewna poprawa, co daje nadzieję na wyjście firmy z kłopotów.
W danym momencie spółka była niewypłacalna - to znaczy, że nie była w stanie spłacić swoich zobowiązań, nawet gdyby sprzedała cały swój majątek.
Tendencje dla roku 2002:
- głęboki spadek wszystkich wskaźników rentowności,
- skrócenie się cyklu rotacji zapasów, należności i zobowiązań,
- spadek wskaźników płynności znacznie poniżej poziomu uznanego za bezpieczny,
- znaczny wzrost stopy zadłużenia,
- brak pokrycia majątku kapitałem własnym oraz ujemny kapitał obrotowy netto
Tendencje dla roku 2004:
W sposób gwałtowny i znaczący nastąpiło obniżenie przychodów ze sprzedaży. Uzyskane relacje przychodów i kosztów zaskutkowały poniesieniem straty na sprzedaży w wysokości 2.939 tys. złotych.
Ponadto przedsiębiorstwo poniosło kolejny raz stratę będącą jednak wynikiem strat poniesionych przez jednostki grupy kapitałowej. Niepokryta strata z lat ubiegłych, ujemny kapitał własny grupy, jak również spadek wolumenu sprzedaży, niskie wskaźniki płynności oraz trudności w regulowaniu zobowiązań stanowią przesłanki dla zagrożenia kontynuacji działalności poszczególnych jednostek grupy, a tym samym grupy kapitałowej.
Na dzień 31 grudnia 2004 roku suma niepokrytych strat bilansowych wyniosła 118.753 tys. złotych. Wskaźnik zadłużenia wzrósł w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz