Analiza kultury organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza kultury organizacji - strona 1 Analiza kultury organizacji - strona 2 Analiza kultury organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Analiza kultury w organizacji na podstawie PIA PIASECKI S.A. J. B. Miner w “Orgaznizational Behaviour. Performance and Pruductivity” dowodzi, iż kultura istnieje w organizacji lub inaczej organizacja ma po prostu kulturę. Do źródeł pochodzenia kultury zaliczamy m.in. wartości, wierzenia, normy, wzorce zachowań, symbole, jak i niewidoczne siły, które napędzają działalnością organizacji. Ale są to również systemy znaczeń, wskazówek, dyrektyw mobilizujących członków organizacji do jeszcze efektywniejszego zarządzania i produkowania oraz mechanizmy kontrolne aprobujące lub zakazujące określone zachowania. Innymi słowy kultura jest jednym z podstawowych elementów, który ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie organizacji zarówno na zewnątrz (np. stosunek klienta), jak i do wewnątrz (np. wzajemne relacje między członkami). Większość badaczy zagadnień związanych z kulturą w organizacji jednomyślnie uznaje, iż każda kultura jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Z kolei klasyk i znawca tematu E. H. Schein, kulturze nadaje miano zespołu rozsądnych reguł postępowania, odkrytych, ustanowionych i rozwiniętych przez grupę, służących do zmagania się z problemem wewnętrznej integracji i zewnętrznym dostosowaniem się, które dzięki wystarczająco dobremu działaniu wytyczają nowym członkom sposób myślenia i odczuwania w aspekcie wspomnianych problemów. Stąd tak istotne wydaje się budowanie takich kultur, aby ich struktury umożliwiały zarówno bezkonfliktowe i efektywne działanie poszczególnych jednostek organizacji oraz całych grup, jak i osiąganie założonych celów. Z drugiej strony niewłaściwa kultura może doprowadzić do wielu niepowodzeń i porażek. Indywidualna, niepowtarzalna kultura organizacji wpływa dodatnio bądź ujemnie na wizerunek firmy, który przekłada się stosunek klientów.
Tak więc powstaje zasadne pytanie, czy istnieje recepta na najbardziej efektywną kulturę? Pytanie to nastręcza wielu trudności, za sprawą faktu, iż jak już w swej pracy wspomniałem, że tak jak nie ma dwóch identycznych ludzi, tak też nie ma dwóch takich samych kultur, wytworzonych przez dwie różne organizacje. Jednakże istnieją metody, które umożliwiają stworzenie odpowiedniego wzorca. Otóż bazując na konkretnym przykładzie, amerykańskie firmy uzyskują wysoki poziom doskonałości poprzez traktowanie ludzi z respektem i godnością , i to zarówno pracowników, jak i klientów. T. Peters i R. Waterman wykazują, iż „doskonałe przedsiębiorstwa są przede wszystkim znakomite od podstaw. Firmy te słuchają swoich pracowników i traktują ich jak dorosłych partnerów. Pozwalają sobie na trochę chaosu, który jednak szybko przekształca się w działanie i motyw do efektywniejszej pracy”. Peters i Waterman w swych domysłach posunęli się dalej wyodrębniając atrybuty doskonałości, którymi winna odznaczać się idealnie funkcjonująca firma. Są to m.in. pozostawanie w bliskim kontakcie z klientem, tworzenie świadomości u zatrudnionych, że to dzięki i ich pracy i wysiłkom firma należycie prosperuje, uświadamianie, że prowadzona działalność jest dla firmy najważniejsza oraz tworzenie takiego nastroju u pracowników, aby sądzili, że wartości głoszone przez organizację są najważniejsze.


(…)

… miejsce w branży budowlanej w konkursie Gazety Bankowej - „Złote Wawrzyny '98”
w 1998 r. - 9 miejsce w III edycji Listy 100 obejmującej firmy budowlane i 9 miejsce w II edycji Listy Liderów obejmującej budowlane grupy kapitałowe - wg rankingu Wydawnictwa Murator
w 1999 r. - 13 miejsce w IV edycji Listy 100 obejmującej firmy budowlane i 7 pozycję na Liście Liderów Budowlanych Grup Kapitałowych - wg…
… i mieszkaniowych.
Na przestrzeni lat 1991 - 2001 doszło do wielu podziałów firmy, w rezultacie czego utworzona została firma PIA PIASECKI S.A.
Przedmiot działalności
Obecnie firma PIA PIASECKI S.A. trudni się m.in.:
budownictwo w pełnym zakresie, w tym: wykonywanie instalacji elektrycznych, która to klasa obejmuje m.in. instalacje alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalacje systemów alarmowych, instalacje anten i neonów
działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne
badania i analizy techniczne
reklama
działalność komercyjna
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych
towarowy transport drogowy
wynajem samochodów osobowych i pozostałych środków transportowych
wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
wynajem nieruchomości…
…. będzie stopniowo tracić klientów.
Autorka pracy naukowej „Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm.” Lidia Zbiegień-Maciąg jest zwolenniczką opinii, że wartość firmy można wyceniać, stosując dwa kryteria. Pierwsze, będące najbardziej wymiernym, to wycena finansowa. Z kolei drugie, to zdolność firmy do przyciągania zysku, która to rządzi się własnymi prawami. „Osobowość” firmy, czyli jej kultura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz