Analiza finansowe - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowe - podstawowe pojęcia - strona 1 Analiza finansowe - podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

Analiza – jest to rozbiór, rozłożenie pewnej wartości na części składowe i rozpatrywanie
każdej z nich z osobna w procesie poznania i działalności praktycznej.
Analiza ekonomiczna – jest systemem badania i oceny efektywności, a także instrumentem
zarządzania nim, który tworzy podst.decyzyjne.
Analiza ekonomiczna może być ze względu na przedmiot :
1)techniczno ekonomiczna[dot.anal. zatrudnien płac,wydajności,ŚT];
2)finansowa [oparta na wielkościach opartych w wyrażeniu pieniężnym].
Kto i w jakim zakresie może wykorzystać analizę.fin.przed.: -inwestorzy [patrzy jakie
ryzyko towarzyszy w przyp.zainwest.swoich środków pien w przed.];
-wierzyciele[dostawcy lub wykonawcy którzy mają zobowiązanie od przedsiębiorstwa]; pracownicy; -instytucje rządowe i fiskalne; -klienci i kontrahenci; -społeczeństwo; kierownictwo.
Ze względu na źródło pozyskania inf:
- wewnętrzne [generowane w ramach własnej organizacji, określając potencjał,
warunki i reguły funkcjonowania spółki];
- zewnętrzne [pochodzące z otoczenia spółki, informując o środowiskowych
warunkach działania, stwarzające przesłanie do podejmowania działań o
charakt.strategicznym].
Ze względu na sposób pozyskania:
-pierwotne [uzyskiwane po raz pierwszy, gromadzone dla okreś problem. decyzyj.nie
przetworzone];
-wtórne [wcześniej zgromadzone i przetworzone, opracowane przez innych].
Ze wzgl.na charakter podejmow.decyzji:
-operacyjne [na potrzeby bierzącego zarządzania dla rutynowych i powtarz. się
problem];
-strategiczne [dla podejmow.o dłuż. niż operac.horyzonc.czas]
Podstawowa sprawozdawczość finansowa:
a) bilans oraz RZiS [formalnie sporządzane raz do roku];
b) rach.przepł.pieniężnych oraz ustawienie zmian w kapitale własnym;
c)kwartalne sprawozdanie o przychodach kosztach i wydatku finans.;
d) info.dodatkowa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz