Analiza finansowa - sprawozdania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - sprawozdania - strona 1

Fragment notatki:

08 - Analiza finansowa - Sprawozdania
I. Założenia Wydatki na środki trwałe (nakłady inwestycyjne)
Nieruchomości .......................... zł
Wyposażenie (maszyny, urządzenia, narzędzia) ...........................zł
Sprzęt biurowy ...........................zł
Pojazdy .......................... zł
Dekoracje ...........................zł
Patenty, licencje, prawa autorskie, oprogramowanie ...........................zł
RAZEM ...........................zł
Wydatki na kapitał obrotowy Zapas gotówki ............................zł
Zapasy początkowe (produkty, surowce, towary) ............................zł
Wydatki opłacone z góry przed otwarciem firmy (czynsze, opłata za media, ubezpieczenia, reklama) ............................zł
Inne ............................zł
RAZEM ............................zł
Miesięczne koszty bieżącej działalności Wydatki związane ze sprzedażą:
Płace sprzedawców ............................zł
Prowizje od sprzedaży ............................zł
Promocja i reklama ............................zł
Koszty transportu, składowania ............................zł
Inne ............................zł
Wydatki związane z produkcją Płace pracowników produkcyjnych ............................zł
Nadgodziny ............................zł
Koszty energii (innych mediów) ............................zł
Koszt wyrobów wadliwych ............................zł
Koszt składowania odpadów ............................zł
Koszty napraw i remontów ............................zł
Wydatki ogólnoadministracyjne Płace pracowników administracyjnych i zarządu ............................zł
Wydatki związane z prowadzeniem biur ............................zł
Opłaty za telefon ............................zł
Czynsze ............................zł
Opłata za elektryczność (inne media) ............................zł
Ubezpieczenia pracowników ............................zł
Ubezpieczenie firmy ............................zł
Opłaty z tytułu dzierżawy ............................zł
Koszt obsługi prawnej i księgowej ............................zł
Należności nie zapłacone przez klientów ............................zł
RAZEM ............................zł Wydatki na obsługę zadłużenia Opłaty i prowizje bankowe .......................zł
Spłata odsetek .......................zł
Spłata raty kapitałowej .......................zł
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz