Analiza finansowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - omówienie - strona 1 Analiza finansowa - omówienie - strona 2 Analiza finansowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa zajmuje się badaniem sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa
Funkcja analizy:- informac- kontrolna- oceniająca
Rodzaje analiz ekonomicznych:
1.kryt czasu; - roczna - kwartalna - miesiecz
2.kryt funkcjonalne; - kompleksowe, - wycinkowe, - problemowe, - bieżace
3.kryt przedmiotowe; - gospod – finanse - techn-ekonom - statyczne na dany dzien –
dynamiczne
Metody analizy ekonomicznej:
a) Ogólne met oparte są na zasad logiki tj. poprawn myślenia i rozumow
Dwie podstawowe metody ogólne
- indukcyjna- polega na badaniu zjawisk elementarnych i przyczynowych a następnie na
stopn przechodzeniu od ogólnych wniosk do ogółu.
-Dedukcyjna- polega na badaniu zjawisk ogólnych całościow jako skutków przechodząc od
szczegółów do elementów ogólnych w poszukiwaniu przyczyn i związków ze skutkami.
b)szczegółowe Oparte są o wiedze matemat, statysty, informat.
Met bilansowa polega na zestawieniu i analizowaniu dwóch grup element przeciwstawnych
np. aktywów i pasywów, przychodów i rozchodów, nakładów i efektów.
Metoda porównań stosowana przy porównywaniu danych ekonomicznych w czasie przez
wskaźniki dynamiki lub wskaźniki tempa o podstawie stalej lub zmiennej; możemy ja
również zrobic w przestrzeni gdy dane danego przedsiębiorstwa porównujemy z innymi.
Metoda kolejnych podstawien (podstawien łańcuchowych) pozwala na badanie wpływu
kolejnych czynnikow na efekt koncowy, jest to badanie przyczynowe, stsujemy ja gdy zespół
czynnkow tworzy zależność bilansowa tj. sumaryczna lub wynikowa tj. saldowa bądź tez
funkcyjna czyli iloczynowa.
Metoda trendu polega na badaniu zjawisk ekonomicznych w czasie i określeniu tendencji
rozwojowej jest to metoda analityczna z wykorzystaniem funkcji matematycznej.
Metoda indeksowa sluzy do przeliczen danych z roznych okresow przez doprowadzenie do
poronowalnosci jest przydatna gdy zmieniaja się cele, kursy walut, stawki podatkow a także
czynniki strukturalne takie jak: zatrudnienie, czas pracy, wartość aktywow, wartość kapitalu.
Metoda roznicowa (bliska metodzie podstawien) jest metoda izolacji czynnikow w badaniu,
ich wpływu na dany efet, metodzie tej wykorzystuje się roznice tj. przyrosty i spadki w
porównaniu z baza porownawcza.
Metoda roznic czastkowych należy do metod izolacji czynnikow w badaniu przyrostowo
skutkowym w przypadku jej zastosowania bada się wpływ każdego dowolnego czynnika
odrębnie jakby pozostale nie ulegly zmianie prowadzac w kolejnych krokach badania dwoch
czynnikow razem nastepnie trzech itd.
Metodyka analizy ekonomicznej to sposoby opracowania analizy wedlug wybranych
celowo sposobow kryteriów, miar, miernikow, wskaźników, przy zachowaniu zasad analizy i
prezentacji danych oraz poprawnym wnioskowaniu.
Technika analizy ekonomicznej to sposoby przygotowania opracowania, prezentacji danych
przy wykorzystaniu srodkow technicznych jest to wykonawcza czesc prac analitycznych do
których zalicza się zbieranie danych, przetwarzanie danych, obliczenia, grafika i opis.
Warsztat analizy ekonomicznej jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz