Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.” - strona 1 Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.” - strona 2 Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.” - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA FINANSOWA
„LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO S.A.” Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.” Siedziba spółki mieści się w Lublinie przy ulicy Kunickiego 20/24.
LZPS S.A. są wieloletnim producentem obuwia, głównie przeznaczonego na potrzeby armii. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja obuwia skórzanego typu militarnego,roboczego, ochronnego, turystycznego i wyjściowego
produkcja skór bydlęcych galanteryjnych - juchtów naturalnych
produkcja wyrobów kaletniczo - galanteryjnych
działalność handlowa w tym zakresie.
Obiekty produkcyjne LZPS S.A. są zlokalizowane w trzech zakładach wyodrębnionych terytorialnie.
Przedsiębiorstwo działało od roku 1959 jako przedsiębiorstwo państwowe. W roku 1992 zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W roku 1995 Skarb Państwa wniósł 60% akcji do piętnastu NFI.
ANALIZA WSTĘPNA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Analiza wstępna bilansu .
W roku 1995 i 1996 została zachowana złota reguła bilansowania. Oznacza ona, że majątek trwały został w pełni pokryty kapitałem własnym. Stopień tego pokrycia wynosi odpowiednio 140% i 156%. Na tej podstawie można stwierdzić, że przedsiębiorstwo posiada niezależność finansową. Do dyspozycji przedsiębiorstwa pozostał kapitał pracujący, który zmniejsza ryzyko wynikające z unieruchomienia części środków obrotowych. Ułatwia to zachowanie płynności finansowej.
Udział majątku trwałego w aktywach zmniejszył się na przestrzeni dwóch lat '95,'96 z 38% do 32%. Spowodowane to było wzrostem udziału majątku obrotowego w aktywach ogółem, a szczególnie zapasów (z 46% do 50%). Mały udział środków trwałych (rok 1995-38%, w roku 1996-32%) jest korzystny, ponieważ przedsiębiorstwo ma większą zdolność do wypracowania przychodu. Jednak wzrost zapasów nie jest zbyt korzystny, ponieważ w ten sposób firma zamraża swoje środki pieniężne, które mogłaby w inny bardziej efektywny sposób wykorzystać. W tym przypadku należy tę sytuację rozpatrywać w połączeniu z rotacją zapasów. Pozwoli to na dokładniejsze zbadanie przyczyn.


(…)

… w działalności przedsiębiorstwa. Jedna złotówka zaangażowanego majątku przedsiębiorstwa przynosi odpowiednio w roku 1995- 2,31% i w roku 2996-2,89% przychodu ze sprzedaży.
Analiza wskaźników rentowności
Wskaźniki rentowności
Lp.
Nazwa wskaźnika
1995
1996
Rentowność sprzedaży
1.
Wskaźnik rentowności operacyjnej
6,90%
7,60%
2.
Wskaźnik rentowności
3,62%
5,66%
3.
Wskaźnik rentowności netto(ROS-return on sales…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz