Analiza finansowa i majątkowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa i majątkowa - strona 1 Analiza finansowa i majątkowa - strona 2 Analiza finansowa i majątkowa - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza sytuacji majątkowej, wskaźnik strukturalny, wskaźnik dynamiki, wskaźnik wykorzystania aktywów, efektywności aktywów (produktywności aktywów), obrotowości (rotacji) aktywów, sprawności zarządzania, wskaźnik wykorzystania zapasów, efektywności (produktywności) zapasów, obrotowości (rotacji) zapasów, stopień zużycia, analiza sytuacji finansowej, wskaźnik samo finansowania, poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, majątek (kapitał) obrotowy netto, analiza sytuacji ekonomicznej, zwrot z kapitału, wielkość zysku przypadająca na 1 akcję, ocena opłacalności lokat kapitałowych, dywidenda na 1 akcję, zwrot z aktywów majątku.

ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
Wsk. Strukturalny = badany składnik aktywów 100%
aktywa ogółem
% procent strukturalny pokazuje udział danej pozycji aktywów w całej strukturze aktywów
Wsk. Dynamiki = zmiana 100% lub wartość bieżąca (badana) 100%
wartość wyjściowa wartość wyjściowa (bazowa)
WWMog. = przychody ogółem 100% aktywa ogółem
Ile przychodów ogółem przypada na 1zł aktywów ogółem, ile przychodów ogółem generuje 1zł wartości aktywów ogółem. Jak szybko obracały się aktywa, ile razy obróciły się w ciągu roku, ile razy w ciągu roku odtworzył się stan aktywów, informuje o szybkości obrotu aktywów ogółem. Im większa wartość tego wskaźnika tym szybciej obracał się majątek. Dobrze wykorzystujemy majątek, bo szybko nim obracamy. Wysoka wartość wsk. w stosunku do ubiegłych lat mówi o dobrym wykorzystaniu aktywów, bo jest duża wartość przychodów przypadających na 1zł aktywów i szybko obracamy tymi aktywami
Nazwy:
wsk. wykorzystania aktywów
efektywności aktywów (produktywności aktywów)
obrotowości (rotacji) aktywów
sprawności zarządzania
WWZI = przychody ze sprzedaży 100%
zapasy
Odpowiada na pytanie ile przychodów ze sprzedaży przypada na 1zł zapasów, kiedy wskaźnik jest duży to jest dobra sytuacja. Ile razy w ciągu roku obróciły się zapasy, ile razy w ciągu roku odtworzył się stan zapasów. Im więcej tych obrotów tym lepiej.
Nazwy:
wskaźnik wykorzystania zapasów
efektywności (produktywności) zapasów
obrotowości (rotacji) zapasów
WWZII = 365 lub zapasy * 365
WWZI przychody
odpowiada ile (w dniach) trwa jeden cykl obrotu zapasami
WWNI = przychody ze sprzedaży
należności
informuje nas ile obrotów w ciągu roku wykonały należności, ile złotówek przychodów ze sprzedaży przypada na 1zł należności. Im większa wartość tym lepiej.
WWNII = 365__ lub należności * 365 WWNI przychody ze sprzedaży jest to czas trwania w dniach 1 obrotu należnościami, jest to okres ściągania należności, okres windykowania odbiorców, jest to kredyt kupiecki, który w istocie nic nie kosztuje, ten wskaźnik to przeciętny okres udzielania kredytu kupieckiego.
Stopień zużycia = U___
Wn + U Wn, bo wartość brutto wprost nie mamy, a wartość netto bierzemy z bilansu. Gdy zużycie jest wysokie to potencjał jest zdekapitalizowany.


(…)

finansowego. Powinno być 50% na 50%, ponieważ kapitał własny to zabezpieczenia spłaty zobowiązań długoterminowych.
WDŁ = zobowiązania 100%
pasywa
poziom zadłużenia przedsiębiorstwa - ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa ma na celu ustalenie kto dostarczył środków (właściciele, czy zewnętrzni kredytodawcy)
WPMT = kapitał własny 100%
majątek trwały
WPMT = kapitał stały 100%
majątek trwały
WPRMT = kapitał własny 100%
RMT
Wskaźniki te powinny być powyżej 100%, aby zachować poprawne finansowanie MT. WPMT powinien być > 100% tzn. część środków finansowania dostępnych długoterminowo powinna pokrywać MT (czyli użytkowany długoterminowo) i część MO. Ogólnie akceptowana zasada - aktywa (majątek) użytkowany długoterminowo powinny być sfinansowane ze źródeł długoterminowo dostępnych (kapitał stały) najlepiej…
… (EPS)
ocena opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach
BVPER = wartość księgowa lub Kwł
wartość 1 akcji PER
dywidenda na 1 akcję, cena rynkowa na 1 akcję - z każdej akcji inwestor tyle konkretnie otrzymuje
WRM (ROA, ROI) = zysk netto 100%
aktywa ogółem
zwrot z aktywów majątku, jaki zysk netto generujemy z aktywów ogółem, Jaka część sumy aktywów (w%) stanowi zysk. Im większy i rosnący WRM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz