Analiza finansowa - firma branży komputerowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - firma branży komputerowej - strona 1 Analiza finansowa - firma branży komputerowej - strona 2 Analiza finansowa - firma branży komputerowej - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza finansowa, analiza finansowa firmy, bilans, analityczny układ bilansu, początek okresu, wskaźnik struktury kapitału, wskaźnik struktury majątku, wskaźnik zastosowania kapitału własnego, wskaźnik zastosowania kapitału obcego, wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej, koniec okresu, wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej, struktura aktywów trwałych, rachunek zysków i strat, struktura aktywów obrotowych, analityczny układ rachunku wyników, analiza płynności finansowej firmy, działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa, wskaźnik udziału kapitału operacyjnego w aktywach ogółem, kapitał operacyjny, wskaźnik udziały kapitału operacyjnego w obrocie, wskaźnik płynności ogólny, wskaźnik płynności szybki.

Analiza finansowa
Comp - Service
COMP-SERVICE Sp. z o.o. powstała w 1987 roku (wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu RH.B 55) i jest specjalistyczną firmą w branży informatycznej i telekomunikacyjnej, zatrudniającą obecnie 40 pracowników. COMP-SERVICE jest jednym z największych INTEGRATORÓW SYSTEMÓW w regionie kujawsko - pomorskim.
Podstawowy zakres działalności firmy to komputeryzacja przedsiębiorstw przemysłowych, firm handlowych, instytucji i urzędów. W szczególności COMP-SERVICE realizuje:
integrację systemów, doradztwo informatyczne, techniczne i księgowe, sprzedaż sprzętu komputerowego i urządzeń współpracujących, projektowanie i instalacje strukturalnego okablowania sieci komputerowych lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) oraz telekomunikacyjnych, instalowanie sieciowego oprogramowania NOVELL i WINDOWS NT oraz terminalowego OTC TERMINAL, instalowanie i wdrażanie autorskiego Zintegrowanego Sieciowego Pakietu Oprogramowania do Zarządzania Firmą p.n "PARTNER", sprzedaż kas i drukarek fiskalnych, wag elektronicznych oraz kompletnych skomputeryzowanych systemów kasowych wraz z oprogramowaniem dla handlu, instalacje skomputeryzowanych systemów rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu oraz elektronicznej identyfikacji, projektowanie i instalacje systemów logistycznych dla produkcji i handlu z wykorzystaniem drukarek kodów kreskowych, czytników kodów kreskowych, aplikatorów oraz kolektorów danych (inwentaryzatorów), serwis: sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych oraz autorskiego oprogramowania "PARTNER", usługi INTERNET-u: projektowanie i utrzymywanie stron WWW, WAP, kont e- mail, rejestrowanie domen, e-business (e-commerce - sklepy internetowe, B2B). COMP-SERVICE prowadzi również sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania licencyjnego i akcesoriów klientom indywidualnym w salonie sprzedaży zlokalizowanym w siedzibie firmy w Toruniu, przy ul. Moniuszki 10.
COMP-SERVICE posiada szereg autoryzacji i certyfikatów handlowych i serwisowych.
Posiada status: Autoryzowanego Partnera OPTIMUS S.A., Autoryzowanego Punktu Serwisowego OPTIMUS S.A.( włączonego do krajowej sieci serwisowej), Regionalnego Dystrybutora POSNET S.C.( producenta urządzeń fiskalnych) na wojew. kujawsko - pomorskie i warmińsko - mazurskie, Autoryzowanego Serwisu Hewlett - Packard w zakresie drukarek atramentowych i laserowych (firmowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). ANALIZA FINANSOWA FIRMY
BILANS
Lp.
Składniki bilansu
31.12.1999
31.12.2000
A
AKTYWA


(…)

… zł co oznacza, że wzrósł o 292,47 %. Przychody ogółem wzrosły o 11,01 %, a koszty działalności operacyjnej zmalały o 7,11 %.
ANALIZA PŁYNNOŚCI FINASOWEJ FIRMY
Jednym z najistotniejszych obszarów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest ocena płynności przedsiębiorstwa. Wyjątkowe znaczenie informacyjne w tej ocenie ma sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Poziom gotówki operacyjnej służy…
….
Składniki bilansu
31.12.1999
31.12.2000
A
AKTYWA
I
Majątek trwały
21 977
19 057
1.
Wartości niematerialne i prawne
4 513
3 080
2.
Rzeczowy majątek trwały
16 704
14 517
3.
Finansowy majątek trwały
679
1 443
4.
Należności długoterminowe
81
17
II
Majątek obrotowy 35 922
46 118
1.
Zapasy
12 153
14 658
2.
Należności krótkoterminowe
23 019
21 319
3.
Akcje (udziały) własne do zbycia
0
0 4.
Papiery wartościowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz