Analiza dokumentów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza dokumentów - omówienie - strona 1 Analiza dokumentów - omówienie - strona 2 Analiza dokumentów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA DOKUMENTÓW
PRZEDMIOT ANALIZY
DOKUMENTY ORGANIZACJI są sformalizowanym odzwierciedleniem zachodzących w niej procesów realnych, decyzji i działań, a w ich wyniku zmian majątkowych, organizacyjnych, osobowych itp.
OBIEG DOKUMENTÓW który uwzględnia:
• przepisy prawne dotyczące zakładu oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
• przepisy dotyczące planowania i sprawozdawczości,
• wymagania wewnętrzne organizacji,
• system przekazu informacji (technologia).
INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT
• dane o wystawiającym (dział, stanowisko),
• datę wystawienia,
• określenie adresata,
• określenie sprawy jaka jest przedmiotem dokumentu (nazwa dokumentu),
• wskazanie identyfikatora (np. liczba dziennika koresp.),
• wskazanie osoby lub przedstawiciela jednostki wystawiającej dokument (podpis)
INNE CECHY DOKUMENTU
• wskazanie osób sprawdzających, kontrolujących i zatwierdzających dokument,
• wskazanie adresatów kopii dokumentu,
• powołanie się na inne dokumenty,
• załączenia innych dokumentów itp
KLASYFIKACJE DOKUMENTÓW W ORGANIZACJI
OBSZAR STOSOWANIA
• dokumenty ogólne, stosowane przez różne jednostki organizacyjne,
• dokumenty specjalistyczne komórek org.
MIEJSCE UTWORZENIA I PRZEZNACZENIA
• dokumenty przychodzące z zewnątrz zakładu,
• dokumenty wychodzące na zewnątrz zakładu,
• dokumenty wewnętrzne.
ZAKRES FUNKCJONALNY
• dokumenty wewnętrzne: zarządu, magazynowe, finansowoksięgowe, zaopatrzenia i zbytu, transportu i innych,
• dokumenty zewnętrzne: planowanie, sprawozdawczość,
• dokumenty rozliczenia z budżetem, z dostawcami i odbiorcami,
• korespondencja z władzami administracyjnymi, politycznymi, z pracownikami itp.
• dokumentacji produkcyjna (własna i zewnętrzna).
RELACJA DO DZIAŁAŃ
• poprzedzające, zabezpieczające procesy realne,
• potwierdzające konkretne działania i stany: dokumentacja magazynowa, kasowa, inwentaryzacyjna itp.
• dokumentacja skutków czynności i działań, dokumentacja zbiorcza, syntezy i analizy,
• dokumentacja sprawozdawcze, informacyjna itp
SPOSÓB SPORZĄDZENIA
• na bazie wzorów (druków) znormalizowanych, typowych, stosowanych w całym kraju,
• na bazie wzorów (druków) wewnętrznych zakładu,
• dokumenty opracowywanych jednorazowo (np. korespondencja).
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA (Najwa

(…)

… i/lub zniszczeniu części raportów.
• Użyć innych metod np. wywiadów czy obserwacji dla uzupełnienia obrazu organizacji i zweryfikowania analiz porównawczych
PRZYKŁADOWE RODZAJE DOKUMENTÓW
• Podanie
• Wniosek
• Lista
• Skorowidz
• Rejestr - Ewidencja
Kartoteka
• Protokół
• Notatka służbowa.
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz