Analiza abc/xyz-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza abc/xyz-opracowanie - strona 1 Analiza abc/xyz-opracowanie - strona 2 Analiza abc/xyz-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ABC/XYZ
1.Wstęp
Celem zajęć jest przeprowadzenie analizy ABC/XYZ, z wykorzystaniem otrzymanych od
prowadzącego danych.
2.Analiza ABC
Metoda ABC została sformułowana przy okazji badań koncentracji dochodów w krajach
kapitalistycznych, na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Jej twórcą jest włoski ekonomista
Vilfredo Pareto. Analizę ABC przeprowadza się w celu uzyskania odpowiedniej klasyfikacji i
przyporządkowania produktów lub materiałów pochodzących z pewnego zbioru do jednej z trzech grup
wyróżnionych dla potrzeb planowania produkcji, zakupów oraz gospodarki magazynowej. Kryterium
według, którego przeprowadza się klasyfikację może tworzyć wyrażona w różnych miarach wielkość
produkcji, zapotrzebowania lub sprzedaży w danym okresie.
Potrzebę uszeregowania pozycji asortymentowych wchodzących w skład zapasów według ich
znaczenia po raz pierwszy dostrzegł w 1951 r. H. F. Dicky z General Electric. Zasugerował on
klasyfikowanie tych pozycji według względnej wielkości sprzedaży, związanych z nimi przepływów
pieniężnych, czasu dostawy lub kosztów wyczerpania się tych zapasów. Do klasyfikacji pozycji
asortymentowych wykorzystał on procedurę opracowaną przez V. Pareto.
W odniesieniu do zapasów oznacza to, że stosunkowo niewielka liczba pozycji lub jednostek
składowania ma największe znaczenie lub przeważający udział w całej ich wartości. Zasada Pareto, znana
jako reguła 80–20 i stanowiąca, że niewielki odsetek populacji ma decydujący wpływ na całość lub
wartość tej całości, potwierdza się w wielu sytuacjach.
Wielokrotnie przeprowadzane badania
marketingowe pozwoliły stwierdzić, że 20% klientów nabywa 80% produktów przeznaczonych do
sprzedaży, a na uniwersytecie okazało się, że 20% prowadzonych wykładów jest źródłem 80% godzin w
systemie punktowym zaliczanym przez studentów. Z badań socjologicznych wynika, że 20% ludności
miasta jest odpowiedzialnych za 80% wszystkich popełnionych w nim przestępstw. Chociaż w
rzeczywistości dane procentowe w poszczególnych badaniach mogą wykazywać pewne odchylenia, to
zazwyczaj w odniesieniu do nich znajduje zastosowanie jakaś odmiana reguły 80-20.
System klasyfikacji pozwala na zaliczenie składowanych pozycji do trzech grup według
względnego znaczenia lub wartości pozycji tworzących daną grupę. Podział na grupy określany jest
proporcjami udziału. Grupa A stanowi 80% sumarycznej wartości wielkości według której ustala się
podział, B-15%, C-5%. Zasada Pareto mówi o tym, że grupa A, pod względem liczności, stanowi ok.
20% analizowanych pozycji asortymentowych, grupa B to ok. 30% natomiast grupa C to ok. 50%.
1
Wyniki podziału przy wykorzystaniu metody ABC można przedstawić w formie tabeli ułatwia to
późniejsze graficzne zilustrowanie wyników w postaci tzw. Krzywej Lorenza. Na osi X umieszcza się
wyrażoną w procentach liczbę pozycji towarowych , natomiast na osi Y umieszczamy odpowiadający im
narastający procentowy udział wielkość produkcji, zapotrzebowania lub sprzedaży odniesiony do ich
całkowitej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz