Amnestia i abolicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amnestia i abolicja - strona 1

Fragment notatki:

AMNESTIA I ABOLICJA
Amnestia jest generalnym aktem łaski państwa. Akt ten nie odnosi się - jak przy prawie łaski (ułaskawieniu) - do konkretnego człowieka, lecz do szerokiej rzeszy osób odbywających kary.
Osoby podlegające amnestii oznaczone są najczęściej według rodzaju popełnionych przestępstw bądź według wysokości wymierzonej kary.
Amnestia polega na całkowitym lub częściowym darowaniu kar prawomoc- nie orzeczonych za przestępstwa popełnione przed określoną w ustawie amnestyjnej datą.
Amnestia może objąć kary zasadnicze i kary dodatkowe, a także skutki skazania (utrata praw, wpis do rejestru skazanych). Możliwości organu państwowego, który ogłasza amnestię, nie są ograniczone żadnymi zasadami. Praktyka idzie w tym kierunku, że całkowitemu darowaniu podlegają najczęś- ciej tylko kary najniższe (np. do dwóch lat pozbawienia wolności), a inne zostają w CKipowiednim stopniu skrócone.
Amnestia ogłaszana jest w formie ustawy. Jedynym organem uprawnionym do podjęcia decyzji o powszechnym akcie łaski jest więc Sejm.
Abolicja jest ściśle związana z amnestią i ma zbliżony charakter. Przepisy o abolicji zawarte są w tej samej ustawie.
Abolicja jest generalnym aktem łaski odnoszącym się do tych prze- stępców, którzy nie zostali jeszcze prawomocnie osądzeni. Zakazuje ona wszczynania postępowania karnego w sprawach o określone przestępstwa, a tam gdzie postępowanie zostało już wszczęte - nakazuje je umorzyć. Abolicja odnosi się więc do wcześniejszego niż amnestia etapu postępo- wania karnego.
Pod względem merytorycznym amnestia i abolicja są dwiema odmianami tej samej instytucji prawnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz