Aminy - ogólne omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aminy - ogólne omówienie - strona 1

Fragment notatki:


Aminy  – organiczne  związki chemiczne  zawierające w swojej budowie  grupę  aminową,  będącą organiczną pochodną  amoniaku.  W przeciwieństwie  do alkoholi,   rzędowość  amin nie zależy od rzędowości atomu węgla przy  azocie,  lecz jest równa  rzędowości atomu azotu (ich rzędowość to liczba atomów wodoru, które zostały  zastąpione przez atom węgla).  Aminy dzieli się na pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe  sole  amoniowe.  I i II rzędowe aminy z  grupami alkilowymi  mają charakterystyczny, rybi  zapach. Wszystkie trzy aminy z  grupami metylowymi  są dobrze rozpuszczalnymi w  wodzie gazami, podobnie ja k amoniak.  Aminy z wyższymi grupami alifatycznymi są  ciekłe lub stałe; ze wzrostem długości łańcuchów węglowych coraz gorzej  rozpuszczają  się w wodzie. Aminy aromatyczne  są wysokowrzącymi  cieczami  lub  ciałami stałymi  o ostrym,  charakterystycznym, ale nie rybim zapachu.Własności chemiczne amin są zbliżone do  amoniaku.  Są to więc związki o silnych własnościach zasadowych, łatwo reagują z  kwasami  nieorganicznymi i organicznymi oraz posiadają  odczyn zasadowy  w  roztworach wodnych, gdyż w wodzie ulegają one reakcji wg schematu:R-NH2 + H2O  → RNH3OH ↔ RNH3+ + OH-Zasadowość amin zależy od podstawników przy  atomie azotu. Aminy alifatyczne są bardziej zasadowe od amoniaku i ich zasadowość  wzrasta wraz z rzędowością, zaś w przypa dku amin aromatycznych  jest dokładnie na  odwrót – mają one mniej zasadowe własności od amoniaku, które spadają one ze  wzrostem rzędowości.Z punktu widzenia  biochemii  najważniejszą reakcją amin jest  reakcja z  kwasami karboksylowymi  prowadząca do powstania  wiązań  peptydowych. Aminy są wykorzystywane jako ligandy w  kompleksach  kationów  różnych metali, a także do tworzenia adduktów z  kwasami Lewisa.   Zasadowość amin  *Aminy są zasadami, przy czym aminy alifatyczne wykazują  zwykle silniejsze właściwości zasadowe od amoniaku, a aminy aromatyczne – słabsze.  Ich zasadowość wynika z obecności protonoakceptorowej wolnej pary elektronowej  przy atomie azotu * aminy alifatyczne są kilkanaście razy silniejszymi zasadami niż  amoniak.Przyczyną wzrostu zasadowości amin alifatycznych w stosunku do NH3 jest  efekt indukcyjny reszt alifatycznych. Zwiększenie liczby reszt alifatycznych w  aminach 2o i 3o ma niewielki wpływ na moc amin. Co prawda wzrasta efekt  indukcyjny, ale zwiększa się zarazem hydrofobowość cząsteczki, przez co tworzący się  kation amoniowy jest trudniej solwatowany przez cząsteczki wody ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz