Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin - strona 1 Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin - strona 2 Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin - strona 3

Fragment notatki:


AMINY    Klasyfikacja, nazewnictwo  Rz ę dowo ś c amin    Wła ś ciwo ś ci fizyko-chemiczne wybranych amin                        Aminy alifatyczne i aromatyczne    Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa                                      Budowa i reaktywno ś c amin        Zasadowo ś c amin                      Porównanie zasadowo ś ci amin                                                            Aminy jako nukleofile          Substytucja nukleofilowa i reakcja eliminacji z udziałem amin                              Inne reakcje amin    Tworzenie amidów  Reakcje ze związkami karbonylowymi                                                          Substytucja elektrofilowa w cz ą steczkach amin aromatycznych                                Reakcje amin z azotanem (III) sodu w kwa ś nym  ś rodowisku  [Reakcje z kwasem azotowym (III)]                              Zastosowanie soli diazoniowych w syntezie organicznej                                              Otrzymywanie amin    Przykłady otrzymywania amin aromatycznych            Otrzymywanie amin alifatycznych                      Otrzymywanie amin prze redukcj ę  nitrozwi ą zków, nitryli, imin, oksymów i amidów            Aminowanie redukcyjne zwi ą zków karbonylowych          Wydłu Ŝ anie ła ń cucha w ę glowego w syntezie amin                Biologiczne znaczenie amin                         

(…)

… elektrofilowa w cząsteczkach amin aromatycznych
Reakcje amin z azotanem (III) sodu w kwaśnym środowisku
[Reakcje z kwasem azotowym (III)]
Zastosowanie soli diazoniowych w syntezie organicznej
Otrzymywanie amin
Przykłady otrzymywania amin aromatycznych
Otrzymywanie amin alifatycznych
Otrzymywanie amin prze redukcję nitrozwiązków, nitryli, imin, oksymów i amidów
Aminowanie redukcyjne związków karbonylowych
WydłuŜanie łańcucha węglowego w syntezie amin
Biologiczne znaczenie amin

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz