Alkeny - omówienie - Właściwość fizyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkeny - omówienie - Właściwość fizyczna - strona 1 Alkeny - omówienie - Właściwość fizyczna - strona 2 Alkeny - omówienie - Właściwość fizyczna - strona 3

Fragment notatki:

ALKENY
Budowa i właściwości fizyczne alkenów
Nazewnictwo alkenów
Izomera Z-E alkenów
Reguła Cahna-Ingola-Preloga
Pierwszeństwo podstawników
REAKCJE ALKENÓW
1. Hydrogenacja (uwodornienie) alkenów
2. Trwałośc alkenów na podstawie reakcji uwodornienia
Reakcja addycji chloru i bromu do podwójnego wiązania w alkenach
Addycja cząsteczek typu H-Y
Reguła Markowni9kowa
Mechanizm addycji
Karbokationy
Trwałośc i przegrupowania
Addycje „niezgodne” z regułą Markownikowa
Addycja rodnikowa
Addycja do alkenów chloru lub bromu w środowisku wodnym
Powstawanie halogenohydryn
Reakcje utleniania alkenów
DIENY i POLIENY
Addycja 1,2 i 1,4 do dienów sprzęŜonych
Mechanizm
REAKCJA CYKLOADDYCJI DIELSA-ALDERA
reakcje uzgodnione
BARWA A BUDOWA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Laboratoryjne metody otrzymywania alkenów
Znaczenie alkenów w przemyśle chemicznym
POLIMERY
Kauczuk naturalny
ALKINY
Budowa i właściwości fizyczne
Nazewnictwo alkinów
REAKCJE ALKINÓW
1. Uwodornienie katalityczne
2 Addycja halogenów
3. Addycja halogenowodorów
4. Addycja wody; tautomeria keto-enolowa
Kwasowe własności alkinów
Zastosowanie soli alkinów w syntezie
(reakcja wydłuŜenia łańcucha węglowego
Laboratoryjne metody syntezy alkinów
Planowanie syntez z udziałem alkenów i alkinów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz