Alkany, alkeny, alkiny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 9100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkany, alkeny, alkiny - strona 1

Fragment notatki:

Ma 1,5 strony. Porusza takie kwestie jak: własności fizyczne alkanów, szereg homologiczny alkenów, szereg homologiczny alkinów.


Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.
Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.
Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.
Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny:
METAN-CH4 -
ETAN- C2H6 CH3-CH3
PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3
BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3
PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3
HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3
HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3
OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3
DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3
OGÓLNY WZÓR ALKANÓW
CnH2n+2
Własności fizyczne alkanów:
-od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy
-od 5-15 atomów węgla- ciecze
-powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe
nie mieszają się z wodą
Własności chemiczne:
-w zależności od ilości dostarczonego tlenu ulegają 3 rodzajom spalania
a) spalanie całkowite- produkty reakcji to CO2 i H2O
b) półspalanie- produkty to CO (tl.węgla II) i H2O
c) spalanie niecałkowite- produkty to C i H2O
kolejność porządkowania -CHO
przykład spalania metanu:
a) CH4 + 2O2= CO2+4H2O
b) 2CH4+ 3/2O2= 2CO+4H2O
c) CH4+O2=C+2H2O
Własności fizyczne metanu:
-gaz
-bezbarwny
-lżejszy od powietrza
-bezwonny
-nierozpuszalny w wodzie
Własności chemiczne:
-wybuchowy
-gaz ten po zmieszaniu z tlenem w powietrzu po zapaleniu wybucha z wielką siłą Węglowodory nienasycone to takie które posiadają w swojej budowie:
-jedno wiązanie podwójne- ALKENY, w nazwie końcówka -n
- jedno wiązanie potrójne- ALKINY, w nazwie końcówka -yn
Szereg homologiczny alkenów: (wiązanie podwójne)
ETEN- C2H4 CH2-CH2
PROPEN C3H6 CH2-CH-CH3
BUTEN C4H8
PENTEN C5H10
Ogólny wzór alkenów:
CnH2n
Szereg homologiczny alkinów: (wiązanie potrójne):
ETYN C2H2 CH-CH
PROPYN C3H4 CH-C-CH3
BUTYN C4H6 CH-C-CH2-CH3
PENTYN C5H8 CH-C-(CH2)2-CH3
Ogólny wzór alkInów:
CnH2n-2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz