Akty Prawa Pochodnego w I filarze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty Prawa Pochodnego w I filarze-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Akty Prawa Pochodnego w I filarze Art. 249 TWE zawiera katalog aktów prawa pochodnego. Są to akty wiążące: roporządzenia, dyrektywy, decyzje. Oraz niewiążące: zalecenia, opinie i inne.
Rozporządzenia- maja zasięg ogólny. Wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach czlonk. Ich adresatami są wszystkie państwa czlonk. I jednostki (osoby fizyczne i prawne). Maja charakter generalny i abstrakcyjny, mogą znaleźć zastosowanie w nieokreślonej licznie przypadków. Obowiązują i są stosowane bez potrzeby inkorporowania czy transponowania do krajowych porządków prawnych. Są instrumentem unifikacji prawa na całym terytorium wspólnoty. Są przejawem najgłębszej ingerencji prawodawcy wspólnotowego w porządek prawny państw czlonk. Dyrektywy - wiążą każde państwo czlonk. , do którego są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków potrzebnych do osiągnięcia rezultatu. Maja charakter indywidualny i konkretny. Są adresowane wyłącznie do państw czlonk. Normy zawarte w dyrektywach musza być terminowo i w pełni transponowane do prawa krajowego państwa czlonk. Są instrumentem harmonizacji prawa państw czlonk.(w wyniku wydania dyrektyw i wprowadzania ich norm do prawa krajowego dochodzi do zbliżenia porządków prawnych państw czlon. Ale nie do ich identyczności). Decyzje - Wiążą w całości adresatów do których są kierowane. Ich adresaci są bezpośrednio określeni w decyzji lub ustala się ich w sposób bezpośredni - mogą być nimi państwa czlon., Przedsiębiorstwa, i inne podmioty prawa. Maja najczęściej charakter indywidualny. Zalecenia i Opinie - akty nie mające mocy wiążącej dla adresatów. Adresatami mogą być inne instytucje wspólnotowe, państwa czlonk, lub inne podmioty prawa. Wyrażają one stanowisko danej instytucji wspólnotowej w pewnej dziedzinie lub konkretnej sprawie. ETS stwierdził ze zalecenia powinny być uwzględniane przez organy państw czlon przy wykładni prawa krajowego. Zaliczane są do tzw. miękkiego prawa wspólnotowego. Przykład opinii: opinia PE dotycząca umów miedzynarodowych WE.
Akty Nienazwane (Sui Generis) - noszą one rożne nazwy: Uchwały, Rezolucje, Deklaracje, Wyjaśnienia, Komunikaty, Sprawozdania, Zawiadomienia, Programy, Plany. Niektóre z nich wywołują skutki prawne. Niektóre z nich maja charakter wiążący, jednak zdecydowana większość ma charakter niewiążący. Umowy Wspólnoty i Państw Członkowskich - porozumienia wspólnot i ich instytucji oraz umowy zawierane pomiędzy państwami czlonk. Maja charakter wiążący. Są zaliczane do źródeł prawa wspólnotowego. Rodzaje umów: Umowy Międzynarodowe Wspólnoty; Umowy Międzynarodowe Mieszane (WE i Państwa Członkowskie); Porozumienia Miedzy instytucjonalne; Umowy Międzynarodowe państw Członkowskich. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz