Akt oskarżenia - terminy, wymogi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt oskarżenia - terminy, wymogi - strona 1 Akt oskarżenia - terminy, wymogi - strona 2 Akt oskarżenia - terminy, wymogi - strona 3

Fragment notatki:

AKT OSKARŻENIA Akt oskarżenia - pełni rolę podwójną: 1) jest to wniosek o wszczęcie postępowania sądowego i rozpoznania sprawy 2) jest to wniosek o ukaranie oskarżonego. ← zasada legalizmu ( Art. 10 §1 )- oskarżyciel publiczny jest obowiązany do wszczęcia o popierania oskarżenia- w sprawie o czyn ścigany z urzędu Wszczęcie postępowania sądowego następuje ( ← zasada skargowości- Art. 14 §1 ) I) Z CHWILĄ WNIESIENIA AKTU OSKARŻENIA 1) na żądanie uprawnionego oskarżyciela ( zob. oskarżyciel publiczny ) a. sporządzić akt oskarżenia mogą - prokurator- jeśli postępowanie prokuratorskie - Policja- jeśli dochodzenie- wówczas zatwierdza go prokurator - organy dochodzeniowe wymienione w rozporządzeniu MS z 2003 - inne organy ( zob. wyż. ) b. wnieść akt oskarżenia mogą - prokurator- - organy wskazane w rozporządzeniu MS z 2003 Zasada : mogą one samodzielnie wnieść akt oskarżenia do sądu ( Art. 331 §2 ) Wyjątek : prokurator postanowi inaczej. - inne organy ( zob. wyż. ) 2) na żądanie innego podmiotu - pokrzywdzonego jako oskarżyciela prywatnego - pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego Termin na wniesienie aktu oskarżenia Zasada: 14 dni od daty ( Art. 331 §1 ): - w przypadku śledztwa prokuratorskiego- zamknięcia śledztwa albo - w przypadku śledztwa nieprokuratorskiego- otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu Wyjątek - 7 dni, jeśli podejrzany jest tymczasowo aresztowany ( Art. 331 §3 ) - 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tymczasowego aresztowania, w sprawie, w której wobec podejrzanego stosowane jest tymczasowe aresztowanie ( Art. 331 §4 ) Wymogi formalne I. ogólne wymogi pisma procesowego ( Art. 119 ) II. wymogi szczególne ( Art. 332 ) 1. imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie ( np. imiona rodziców, wykształcenie, zawód, stan majątkowy ) 2. dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego 3. konkluzja ( zarzut ) - dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody 4. wskazanie, czy czyn został popełniony w warunkach recydywy 5. kwalifikacja prawna- wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada 6. wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy 7. wskazanie trybu postępowania 8. uzasadnienie

(…)

… warunki do wystąpienia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy
- w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości ( nie jest konieczne przyznanie się do winy )
Można nie przeprowadzać dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym.
Wyjątek: czynności niepowtarzalne. II) Z CHWILĄ WNIESIENIA PRZEZ OSKARŻYCIELA WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ( Art. 336…
… świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości,
- okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem
4. wymogi dodatkowe ( fakultatywne )
- proponowany okres próby,
- obowiązki probacyjne,
- wnioski co do dozoru
5. do wniosku dołącza się:
- listę ujawnionych osób pokrzywdzonych- do wiadomości sądu.
Skutki wniesienia aktu oskarżenia ( wniosku o warunkowe umorzenie postępowania ) ( Art. 334…
… oraz zawiadomienie takiego podmiotu o terminie rozprawy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
4. fakultatywnie- WNIOSEK O SKAZANIE OSKARŻONEGO BEZ ROZPRAWY ( O WYDANIE WYROKU SKAZUJĄCEGO I ORZECZENIE UZGODNIONYCH Z OSKARŻONYM KARY I ŚRODKÓW KARNYCH )( Art. 335 ).
Ratio legis- szybsze i tańsze zwalczanie drobnej przestępczości, umożliwiając koncentrację sił i środków na przestępstwach najpoważniejszych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz