Akademia Finansów i Biznesu Vistula

note /search

Ordynacja podatkowa

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 5663

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu t...

Polski system bankowy - prezentacja

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: PKB a sektor bankowy, struktura własnościowa sektora bankowego w Polsce na koniec 2002 r., struktura kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia, marża odsetkowa, wskaźnik ROA i ROE....