Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym - omówienie doświadczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ADSORPCJA ORANŻU METYLOWEGO NA WĘGLU AKTYWOWANYM
Skład zespołu wykonującego doświadczenie:
Agata Przeradzka
Żaneta Rucińska
Przemysław Paszkiewicz
Ocena z przygotowania
Ocena ze sprawozdania
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie możliwości opisu adsorpcji oranżu metylowego na węglu aktywowanym za pomocą izotermy Langmuira oraz wyznaczenie wartości adsorpcji oranżu metylowego.
Przebieg ćwiczenia
1. Sporządziliśmy 9 roztworów w kolbach miarowych o pojemności 100 cm3 każda, odmierzając kolejno po 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5, 2 cm3 0,1% roztworu oranżu metylowego, następnie do każdej kolby dodaliśmy po 5 cm3 buforu ftalanowego (NaOH + KHC8H4O4) o pH 5 i dopełniliśmy woda destylowaną do kreski miarowej. 2. Następnie obliczyliśmy stężenia początkowe c0 / g/cm3 przygotowanych roztworów (założyliśmy, że gęstości roztworów i wody są równe). 3. W tym samym czasie do 6 kolb stożkowych o pojemności 200 cm3 odważyliśmy na wadze analitycznej po 30-50 mg węgla aktywowanego. Następnie używając pipety dodaliśmy do nich po 50 cm3 najbardziej stężonych roztworów o nr kolb miarowych 1-6.
4. Kolby z roztworami i węglem aktywowanym umieściliśmy na wytrząsarce, gdzie były wytrząsane przez około 10 minut. 5. Gdy ustaliła się równowaga przesączyliśmy roztwory z węglem aktywowanym przez suche sączki do suchych kolb.
6. Następnie za pomocą spektrokolorymetru SPEKOL zmierzyliśmy wartości absorbancji w zależności od stężenia oranżu metylowego wykorzystując roztwory najbardziej rozcieńczone o nr kolb miarowych 4-9. Jako odnośnik wykorzystaliśmy roztwór buforu ftalanowego (pH 5), który sporządziliśmy w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 (5 cm3 roztworu buforu dopełniliśmy wodą destylowaną do kreski miarowej). Z uzyskanych wyników sporządziliśmy krzywą wzorcową zależności absorbancja-stężenie oranżu metylowego.
7. W tych samych warunkach zmierzyliśmy absorbancję przesączonych wcześniej roztworów.
Pomiarów na spektrokolorymetrze dokonywaliśmy przy długości fali = 561 nm.
Tabela 1. Waga węgla aktywowanego
Nr kolby stożkowej
Waga naczynka wagowego przed dodaniem węgla aktywowanego / g
Waga szkiełka + masa węgla aktywowanego / g
Masa węgla aktywowanego / g
1
4,55130
4,58590
0,03460
2
4,55160
4,58350
0,03190
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz