ADRESOWANIE WEWNĄTRZ SIECI LOKALNEJ

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ADRESOWANIE WEWNĄTRZ SIECI LOKALNEJ - strona 1

Fragment notatki:


ADRESOWANIE WEWNĄTRZ SIECI LOKALNEJ Docelowy punkt dostępu do usług L-SAP, dla którego przeznaczona jest ramka nadawana w sieci LAN, wskazywany jest dwustopniowo, przez kombinację dwóch adresów:
adresu warstwy MAC (pole DA w ramce MAC), wyznaczającego żądaną stacje docelową, a ściślej - określony sterownik sieciowy
adresu żądanego punktu L-SAP w tej stacji, zapisanego w polu DSAP „ramki” LLC.
Każdy sterownik sieciowy identyfikowany jest przez przypisany mu w procesie produkcyjnym (najczęściej) lub ustawiony przez administratora unikatowy, indywidualny adres sprzętowy (adres warstwy MAC. W sieciach typu token ring, token bus i CSMA/CD (IEEE 802), dopuszcza się dwa formaty pól adresowych warstwy MAC (adresu przeznaczenia DA i adresu źródła SA): 2-bajtowe i 6-bajtowe. W danej sieci oba adresy muszą być zapisane w tym samym formacie.
Adres globalny identyfikuje jednoznacznie stację w skali ogólnoświatowej (gwarancja unikatowości adresu). Przyznawaniem producentom pul adresów globalnych zajmuje się agenda IEEE. Przykładowa postać tego typu adresów, to:
Adres lokalny nadawany jest przez operatora sieci i jednoznacznie identyfikuje stację lub grupę stacji w ramach danej, konkretnej sieci. Format 2-bajtowy dotyczy wyłącznie adresów administrowanych lokalnie.
Adres broadcast składa się z 16 lub 48 bitów „1” i dotyczy wszystkich aktywnych stacji w danej sieci.
Wśród lokalnie administrowanych adresów grupowych IEEE wyróżnia się tzw. Adresy funkcyjne , oznaczające „dobrze znane” obiekty nie przypisane do konkretnego adresu sprzętowego, takie jak: procesy realizujące oprogramowanie NETBIOS, monitor błędów, urządzenie pośredniczące przy łączeniu sieci (mostek), itd..
Również adresy punktów L-SAP (tym razem tylko jednobajtowe) występują w odmianie indywidualnej i grupowej. W zależności od zastosowania sieci lokalnej będziemy mieli do czynienia z różnymi kombinacjami typów użytych adresów MAC i LLC.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz