Warstwa łącza danych sieci LAN

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warstwa łącza danych sieci LAN - strona 1 Warstwa łącza danych sieci LAN - strona 2 Warstwa łącza danych sieci LAN - strona 3

Fragment notatki:

Warstwa łącza danych Funkcje warstwy liniowej w sieciach LAN Serializacja i deserializacja informacji - zmiana informacji na postać bitowo-szeregową.
Nadawanie preambuły w celu uzyskania synchronizacji bitowej. Synchronizacja blokowa . W sieciach LAN początek ramki jest oznaczany preambułą, a koniec ramki ciszą na łączu.
Adresowanie . Każde urządzenie w sieci LAN musi być identyfikowane za pomocą unikalnego adresu.
Format ramki musi być dokładnie określony.
Podwarstwa kanału logicznego LLC Standard LLC IEEE 802.2 jest w dużym stopniu wzorowany na protokole bitowym HDLC, jednak nie używa wtrącania bitów. Istnieją trzy rodzaje wymiany jednostek danych LLC:
Typ 1 - usługa bezpołączeniowa bez potwierdzeń (LLC-1)
Typ 2 - usługa połączeniowa bez potwierdzeń (LLC-2)
Typ 3 - usługa bezpołączeniowa z potwierdzeniami (LLC-3)
Zgodnie z modelem warstwowym dla sieci LAN usługi transportowe LLC są udostępniane warstwie wyższej przez jeden lub więcej punktów dostępu do usług SAP tworzących logiczny styk między sąsiadującymi warstwami. Poszczególne punkty dostępu do usług świadczonych przez LLC są zwykle związane z różnymi protokołami warstwy wyższych, a tym samym z różnymi aplikacjami.
Adresowanie w sieciach LAN Każde urządzenie podłączone do sieci LAN musi być identyfikowane za pomocą adresu fizycznego, określany też mianem adresu sprzętowego (jest on związany z płytą główną lub kartą sieciową włączoną do urządzenia). Adres stacji jest nazywany adresem MAC z uwagi na jego obecność w ramce podwarstwy MAC.
Każda karta sieciowa odfiltrowuje adresowane do niej ramki, czyli sprawdza: (1) czy adres docelowy w ramce pokrywa się z adresem fizycznym stacji i (2) przekazuje ramki do dalszego przetwarzania w stacji w przypadku zgodności adresów, bądź (3) odrzuca ramki, gdy zostanie stwierdzona niezgodność.
Zalecenia IEEE dopuszczają adresy 16 lub 48 bitowe. Częściej stosowanej są 48 bitowe. Ogólnie akceptowanym administratorem adresów dla sieci LAN jest IEEE. Organizacja ta przyznaje producentom sprzętu 6 bajtowe bloki adresowe, przy czym 3 pierwsze bajty każdego z tych bloków (24 bity) mają strukturę określona przez IEEE. Pozostałe 3 bajty mogą być zagospodarowane przez producenta. Wśród tych pierwszych 24 bitów określanych mianem kodu producenta dwa pierwsze bity mają specjalne znaczenie. Jest to bit U/L (ang. Universal/Local ), który definiuje globalne (U/L=1) bądź lokalne (U/L=0) znaczenie adresu. Drugi bit G/I (ang. Group/Individual ) definiuje czy adres dotyczy pojedynczego urządzenia (G/I=0) czy grupy urządzeń (G/I=1).
Metody kontroli poprawności transmisji Do określenia częstości występowania błędów stosuje się wskaźnik nazywany bitową stopą błędów BER (ang.

(…)

… w kolejnych szczelinach czasu.
Algorytmy dostępu typu CSMA/CD
W metodzie CSMA/CD (ang. CSMA Collision Detection) stacje potrafią wykryć kolizję w łączu, następnie poprzez wymuszenie kolizji (ang. jam) informują inne stacje o kolizji. Po losowym czasie ponawiają transmisję. Porównanie metod dostępu do łącza
Rys. Zależność ilości S skutecznie przesłanej informacji od ilości G informacji zleconej do przesłania…
… pętlowej (Camgridge Ring)
CSMA/CD. (IEEE 802.3) CSMA/CA (IEEE 802.11)
CSMA
S-ALOHA
ALOHA
algorytmy zdecentralizowane lub rozproszone
algorytmy scentralizowane
algorytmy dostępu kontrolowanego (bezkolizyjna transmisja ramek)
algorytmy dostępu niekontrolowanego (możliwość wystąpienia kolizji ramek)
kanały komutowane (naziemne i satelitarne)
kanały dedykowane
PABX
metody z rezerwacją na żądanie
kanały…
…(x). Po stronie odbiorczej cały ciąg bitów dzieli się przez G(x) i sprawdza się resztę. Jeśli reszta wynosi zero to nie nastąpiły błędy transmisji. Najczęściej stosowane wielomiany generacyjne to dla sieci rozległych: G(x)=x16+x12+x5+1 G(x)=x16+x15+x12+1
Dla sieci LAN stosuje się wielomian stopnia 32:
G(x)=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
Przykład
10001000100100010000000000000000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz