Administracja gospodarcza - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 5929
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja gospodarcza - podział - strona 1

Fragment notatki:

6. ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Administracja gospodarcza - część administracji, która dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
-regulowana jest prawem administracyjnym gospodarczym
-w jej ramach wyróżniamy:
a) administrację bezpośrednią (rządową)
b) administrację pośrednią
Administracja bezpośrednia - realizowana jest przez:
a) Radę Ministrów b) poszczególnych ministrów właściwych w sprawach gospodarki
c) centralne organy administracji rządowej
Administracja pośrednia - wykonywana jest poprzez:
a) zlecanie zadań i wykorzystanie funkcji administracji b) wykorzystanie jednostek organizacyjnych o różnym stopniu prawnej samodzielności (np. fundacje, fundusze celowe)
-w jej skład wchodzą:
a) administracja komunalna
b) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy Funkcje administracji gospodarczej 1) funkcja regulacyjna
2) funkcja reglamentacyjna
3) funkcja nadzoru gospodarczego
4) funkcja stymulacyjna
Funkcja regulacyjna - jest to ingerowanie w wolność gospodarczą, uzasadnione szczególnym interesem publicznym oraz specyficznym stanem faktycznym
-działalność objęta regulacją dotyczy sfery użyteczności publicznej i prowadzi do realizacji zadań publicznych, za które odpowiada państwo
-funkcja regulacyjna opiera się na 4 elementach:
a) zapewnienie świadczenia usług użyteczności publicznej
b) ochrona konsumentów
c) tworzenie i ochrona konkurencji na rynku
d) rozwój rynku wewnętrznego
Funkcja reglamentacyjna - polega na podporządkowaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej szczególnym wymogom związanym z jej podjęciem i prowadzeniem -reglamentacja polega na wprowadzaniu zakazów i nakazów w celu ochrony interesu publicznego zagrożonego w związku z wykonywaniem konkretnej działalności Funkcja nadzoru gospodarczego - funkcja polegająca na sprawowaniu nadzoru nad korzystaniem z wolności działalności gospodarczej
-wiąże się z zastosowaniem środków władczych, których celem jest zapewnienie legalności działań podejmowanych przez podmioty administrowane -nadzór gospodarczy sprowadza się do doprowadzenia sposobu prowadzenia działalności gospodarczej do stanu przewidzianego przez przepisy prawa Funkcja stymulacyjna - polega na tworzeniu warunków prawnych i faktycznych, które skłoniłyby przedsiębiorców do zachowań zgodnych z celami, które administracja przyjmuje do realizacji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz