Administracja centralna, rada królewska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja centralna, rada królewska - strona 1

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA CENTRALNA RADA KRÓLEWSKA: Francja -Rada Królewska - od XIII wieku, organ kolegialny, skład ustalony na stałe w XVI w., kompetencje: polityka zagraniczna, administracja państwem, sprawy finansowe, wykonanie sądownictwa (kasacja i ewokacja) - od 1497 roku kompetencje przekazano Wielkiej Radzie; Izba Obrachunkowa - kontrola rachunków urzedników prowincjonalnych, administracji królewskiej, sąd skarbowy i wydawanie rozporządzeń Anglia - Rada Ścisła - skład określał król, kompetencje adm., ustawod. (ordonanse), sądownicze (później jej odebrane) Rzesza - Rząd Rzeszy - cesarz jako przewodniczący + 20 członków, od Karola V 22, siedziba - Norymberga, kompetencje: wszystkie sprawy wewnętrzne i zagraniczne, wymagana większość głosów Hiszpania - w Kastylii Rada Monarsza , w Aragonie: Generalitat w Katalonii (przedstawiciele 3 stanów), Diputacio del Reino w Aragonie (8 członków - po 2 z każdego stanu), Diputacio del Regne w Walencji (sprawy podatkowo-skarbowe) Portugalia - funkcje rady królewskiej spełniała curia , w składzie dostojnicy swieccy i duchowni Dania - Rada Królestwa - około 40 osób, główny organ władzy państwowej, dokonywał elekcji króla, sprawował regencję, współrządził państwem, uchwalał podatki, współdecydował o polityce zagranicznej, pośredniczył między królem a ludem Szwecja - Rada Królestwa (Riksrad) - w skłądzie najwyżsi urzednicy (drost, kanclerz i marszałek) i osoby mianowane przez króla, kompetencje: sprawowanie regencji, polityka zagraniczna, podatki, współrządzenie państwem, dysponowanie zamkami, zdobytymi ziemiami itp. Rada Ścisła - powołana w 1441, 6 osób: abp, drots, lagman Upplandu + 3 członków z Rady Królestwa - kompetencje: w razie śmierci królamiała przejąć wszystkie lenna i zamki i sprawować zarząd państwem Rosja - Duma Bojarska - od XV wieku, skład ustalał car, do Iwana IV tylko bojarzy (dumni), od Iwana IV dworianie i urzędnicy (dumni diakowie), kompetencje: ciało doradcze, potem pomaganie królowi w rozstrzyganiu spraw państwa
URZĘDNICY NADWORNI I PAŃSTWA: Francja - wzrost pozycji kanclerza, nowe kompetencje: kontrola nad administracją i wymiarem sprawiedliwości, potem wzrost znaczenia urzedników skarbowych Rosja - w XV w. pojawiły się prikazy - organy powołane do zarządzania różnymi dziedzinami państwa, na czele ich stali bojarzy mianowani przez króla, prikazów było około 40, kompetencje: sprawy dworsko-skarbowe, sąd., wojsk., specjalne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz