Zwierzęta laboratoryjne - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwierzęta laboratoryjne - wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

Zwierzęta Laboratoryjne W4 30.11.10
Komisje etyczne i wnioskowanie
Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na zwierzętach – skład 15 osób
Zadania Krajowej Komisje Etycznej
- ustalanie i przekazywanie lokalnym komisjom etycznym do spraw doświadczeń na
zwierzętach standardów przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz stopnia
inwazyjności tych doświadczeń
- powoływanie lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach i
określanie ich własności miejscowej
- rozpatrywanie odwołań do uchwał lokalnych komisji etycznych do spraw
doświadczeń na zwierzętach
- przedstawianie lokalnym komisjom etycznym do spraw doświadczeń na zwierzętach
właściwym organom, organizacjom lub jednostkom organizacyjnym opinii i
wniosków w sprawach etycznych standardów przeprowadzania doświadczeń na
zwierzętach
Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu mieści się na
UP Poznań, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt; skład 9 osób
Wnioski
- o wydanie zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach (W-1)
- o wydanie zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w celach
dydaktycznych (W-2)
- o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach
(WZ-DLZ)
- o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub
uczestniczące w doświadczeniu (WZ-DO)
- o wydanie zgody na wykorzystanie tkanek lub narządów zwierzęcych w badaniach
naukowych, testach lub dydaktyce (WZ-DTN)
- o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie zaakceptowanych
procedur doświadczeń na zwierzętach (WZ-NZP)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz