Zrównoważone rybołówstwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zrównoważone rybołówstwo - wykład - strona 1 Zrównoważone rybołówstwo - wykład - strona 2 Zrównoważone rybołówstwo - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zrównoważone rybołówstwo  Niektóre gatunki ryb są zagrożone wyginięciem lub  znajdują się na granicy wymarcia. Dzieje się tak ze  względu na:  zanieczyszczenie środowiska,   nielegalne połowy ryb (kłusownictwo),   łowienie zbyt młodych/małych (niewymiarowych),   nadmierne połowy (nie pozwalające naturalnie  odbudować się populacji ryb w danym akwenie). Zagrożenia dla populacji ryb:  Zbyt wysokie limity połowowe  zbyt długie sezony połowowe  niedostosowana do wielkości zasobów flota rybacka Przełowienie  Przełowienie – nadmierna, niekontrolowana  eksploatacja łowisk sprowadzająca populacje  poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego  dla ich odtworzenia. Połowy -Wysokość połowów w ciągu  ostatnich 50 lat  wzrosła  ponad  pięciokrotnie. W miarę  zwiększania się na świecie liczby  ludności oraz popytu na owoce  morza udoskonalano w wielu  krajach metody przemysłowego  rybołówstwa i łowiono coraz  więcej ryb. -Olbrzymie szkody w zasobach  fauny morskiej wyrządza w  ostatnich latach moda na sushi.  Obecnie największe statki  rybackie na świecie (trawlery)  mogą złowić w ciągu miesiąca  więcej ryb niż 7000 lokalnych  rybaków przez rok! Skutki  Z tego powodu w ciągu ostatniego wieku ubyło z  wszechoceanu aż 90% dużych ryb drapieżnych.  W rezultacie łańcuchy pokarmowe zostały  skrócone, a funkcjonowanie ekosystemów  zakłócone, gdyż tempo i intensywność połowów  są znacznie większe niż zdolności rozrodu wielu  populacji ryb.   Jest to istotne zagrożenie dla życia morskich  ptaków i wielkich ssaków morskich. Niekontrolowane i przypadkowe połowy powodują,  że każdego roku w sieciach rybackich ginie około  300 tys. wielorybów, delfinów, morświnów oraz  około 100 tys. albatrosów! W dniach 25-26 marca 2013 r. w Kopenhadze odbyło się  spotkanie, na którym omawiano wpływ rybołówstwa na  środowisko i możliwości minimalizowania tego  oddziaływania. Spotkanie odbyło się w ramach pierwszej fazy projektu  BALTFIMPA ( Managing Fisheries in Baltic Marine Protected  Areas  - Zarządzanie rybołówstwem w morskich obszarach  chronionych Morza Bałtyckiego) realizowanego pod egidą  Konwencji Helsińskiej.  Celem projektu jest m.in.: -opracowanie tzw.  Generic Tool  - zestawu matryc prezentujących  oddziaływanie różnych typów narzędzi połowowych na  poszczególne typy siedlisk i gatunki / grupy gatunków (na trzech  poziomach: ogólnym, szczegółowym i technicznym),

(…)

… 728 ton na Bałtyku zachodnim,wzrost o 32%
do 2011r
 Łosoś- 7 704 sztuk( połowa mniej niż w roku 2011r)
Wymiar i okres ochronny:
dorsz— 35 cm, 1.06- 31.08
łosoś— 60 cm, 15.09- 15.11
Historia populacji dorsza u wybrzeży Nowej
Fundlandii w Kanadzie-Rezultaty nadmiernej
eksploatacji łowisk
 W 1992 roku, w wyniku wieloletnich intensywnych
połowów, pozornie niewyczerpane łowisko dorsza
załamało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz